Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan työpaikkatapaturmat vuonna 2019

Kuljetuksen ja varastoinnin töissä sattui vuonna 2019 palkansaajille yhteensä 7619 työpaikkatapaturmaa, vuotta aiemmin työpaikkatapaturmia sattui 7617. Työpaikkatapaturmien taajuus alalla oli 38,6 tapaturmaa/miljoona tehtyä työtuntia.

Tänään julkaistussa TVK:n analyysisarjan analyysissä numero 25 tarkastellaan kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan työpaikkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien lukumääräinen kehitys on ollut alalla vähäistä viime vuosina. Työpaikkatapaturmien taajuus on sen sijaan kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialla viime vuodet laskenut.

Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita palkansaajien työpaikkatapaturmia kuljetuksen ja varastoinnin töissä on sattunut noin 800-900 vuosittain. 

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla on sattunut vuosittain kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia. Ammattiryhmän mukaan tarkasteltuna vuosina 2010-2019 sattui yhteensä 44 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa kuorma-auton kuljettajille tai raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajille. Näistä 20 tapauksessa vahingoittumistapana oli puristuminen tai ruhjoutuminen ja 8 tapauksessa liikkuvan aiheuttajan osuma tai siihen törmääminen.

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialaan kuuluvat

  • maaliikenne
  • henkilö- että tavaraliikenne
  • putkikuljetus
  • vesiliikenne
  • ilmaliikenne
  • kuljettamiseen liittyvät tukitoiminnot kuten terminaali- ja pysäköintipalvelut, lastinkäsittely, satamat, lentokentät ja varastointi, kuljetusvälineiden vuokraus kuljettajan kanssa
  • posti- ja kuriiritoiminnot

Lue tarkemmin tuloksista analyysista nro 25