Analyysi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtapaturmista

Tapaturmavakuutuskeskus on laatinut analyysin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sattuvista työtapaturmista. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työpaikkatapaturmien määrä on kasvanut viime vuosina.

TVK:n analyysi sarjan analyysissä numero 24 tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan työtapaturmia ammattiluokkien avulla. Tämä mahdollistaa sen, että analysoinnissa pystytään pureutumaan myös ammattiryhmien työtapaturmien eroihin sekä löytämään tapaturmantorjunnallisesti merkittävimmät tapaturmatyypit. Aineistona analyysissä on ollut vuosien 2016 - 2019 työtapaturmatilastot.

Sosiaali- ja terveyslan ammattilaisille sattuu vuosittain noin 13 000 työpaikkatapaturmaa. Eniten työpaikkatapaturmia lukumääräisesti sattuu sairaanhoitajille ja lähihoitajille.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työpaikkatapaturmista vuosina 2016-2018 noin 65 % oli lieviä, eli johtivat enintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen. Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työpaikkatapaturmia oli 6 % korvatuista työpaikkatapaturmista.

Lue tarkemmin tuloksista analyysista nro 24