Kaikki suomalaiset sosiaaliturvalaitokset mukana sähköisessä tiedonvaihdossa

EESSI-projektissa otettiin Suomessa merkittävä askel joulukuun alussa, kun kaikki Suomen sosiaaliturvalaitokset liittyivät sähköisen tiedonsiirron mahdollistavaan EESSI-järjestelmään. Kaikkiaan järjestelmää käyttää Suomessa nyt yli 70 sosiaaliturvalaitosta.

Tapaturmavakuutuskeskus ja työtapaturmavakuuttajat ovat käyttäneet järjestelmää jo vuoden ajan, mutta joulukuun käyttöönotossa myös tapaturmavakuutuksen osalta EESSI-järjestelmän käyttö laajeni ja järjestelmää voidaan käyttää nyt kaikilta osin. Ensimmäinen vuosi EESSI-järjestelmän kanssa on Tapaturmavakuutuskeskuksen osalta sujunut hyvin, yhteinen sähköinen järjestelmä on merkittäväsi nopeuttanut asioiden käsittelyä niiden EU- maiden laitosten kanssa, jotka järjestelmässä ovat jo mukana.

Mikä on EESSI?

EESSI (Electronic Exhange of Social Security Information) projektissa rakennettiin järjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa EU-maiden (sekä ETA maat ja Sveitsi) sosiaaliturvalaitosten välisen sähköisen tietoliikenteen. Laitokset vaihtavat jatkossa sosiaaliturvaetuuksien käsittelyssä tarvittavia tietoja EESSI-projektissa rakennetuilla sähköisillä tiedonvaihtovälineillä.

Lue aiheesta tarkemmin sosiaali- ja terveysminissteriön uutisesta