Korvaava työ ja vahingoista ilmoittaminen - Ilmiöselvitys

Tapaturmavakuutuskeskuksen tänään julkaisemassa ilmiöselvityksessä tarkastellaan korvaavan työn käytön mahdollisia vaikutuksia työtapaturmatilastointiin. Selvityksen taustalla on TVK:lle esitetty huoli siitä, että kun korvaavasta työstä sovitaan työtapaturman yhteydessä, tapaturmasta ei aina tehtäisi lakisääteisiä ilmoituksia, ja osa tapauksista jäisi tästä syystä tilastoista.

Tehdyn selvityksen perusteella korvaavan työn käyttö ei ole toistaiseksi kovin yleistä Suomessa. Työtapaturmatilanteissa käyttöä voidaan pitää jopa harvinaisena poikkeuksena. Selvityksen perusteella korvaavan työn järjestelyjä ei käytetä yleisesti väärin jättämällä ilmoittamatta työtapaturmista vahinkovakuutusyhtiöön ja työsuojeluviranomaisille tällaisissa tilanteissa.

Ilmiöselvityksen laativat Mika TynkkynenMarja Kaari ja Elina Holmas Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Mikä on TVK:n ilmiöselvitys?

Ilmiöselvitykset ovat Tapaturmavakuutuskeskuksen asiantuntijoiden laatimia objektiivisia, eri näkökulmista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ajankohtaisia aiheita valottavia yhteenvetoja. Ilmiöselvityksissä esitetyt näkemykset ovat sen laatimiseen osallistuneiden asiantuntijoiden tekemiä johtopäätöksiä eivätkä ne edusta TVK:n tai sen toiminnassa ja hallinnossa mukana olevien vakuutuslaitosten tai työmarkkinaosapuolten näkemyksiä.

Ilmiöselvitykset julkaistaan Julkaisusarjat-sivulla