Oikeat tiedot tulorekisterissä ovat kaikkien etu

Tulorekisteritietoja käyttävät monet eri tahot ja viranomaiset useisiin käyttötarkoituksiin. On tärkeää, että tiedot on ilmoitettu oikein tulorekisteriin.

Työtapaturmavakuuttajat käyttävät tulorekisterin tietoja vakuutus- tai korvausasian ratkaisemista taikka valvontavelvollisuuden täyttämistä varten. Vakuutusasian ratkaisemisella tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusmaksun määräämistä ja vahvistamista. Valvontavelvollisuuden täyttämisellä tarkoitetaan jälkikäteistä valvontaa siitä, että työnantaja on täyttänyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Korvausasian ratkaisemisella tarkoitetaan esimerkiksi ansionmenetyskorvauksen määrittämistä ja maksamista.

Työnantaja - voit tarkistaa tulorekisteriin ilmoittamasi tiedot raportista

Ilmoitettujen tietojen tarkastamisessa voi käyttää tulorekisterin raporttia 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto. Raportissa eritellään tiedot tulolajin mukaan.

Lue lisää raportista: Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (618)

Tulorekisteriin ilmoitetaan tulojen lisäksi myös muita tietoja, kuten ammattiluokka ja vakuuttamisen tiedot (vakuutusnumero ja vakuutusyhtiön y-tunnus). On tärkeää, että myös nämä tiedot on ilmoitettu oikein. Jokaista tulorekisterin tietoa tarvitsee joku tiedon käyttäjä.

Tietojen ilmoittaja korjaa virheen tulorekisteriin

Jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virhe, työnantaja tai muu suorituksen maksaja korjaa ilmoittamansa virheelliset tiedot viipymättä tulorekisteriin. Korjatut tiedot välittyvät tulorekisteristä työtapaturmavakuuttajille ja muille tiedon käyttäjille.

Ilmoitetuissa tulotiedoissa voidaan havaita virheitä siinä vaiheessa, kun tietoja aletaan käyttää erilaisissa tilanteissa. Jos virhe huomataan vasta useamman vuoden kuluttua, työnantajan on edelleen korjattava virheelliset tiedot. Korjauksia ilmoituksiin voi tehdä 10 vuoden ajan.

Jos havaitset tiedoissa virheen, tarkista ja korjaa tiedot kerralla kuntoon 

Kiinnitä tulotietojen lisäksi erityisesti huomiota ammattiluokan, YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän tietojen sekä vakuuttamisen poikkeustilanteiden ilmoittamiseen.

Työtapaturmavakuuttajat ovat käyttöön oton yhteydessä huomanneet, että erityisesti seuraavissa tiedoissa on ollut tulorekisterin ensimmäisenä vuonna virheitä tai puutteita:

  • Työntekijän palkkatiedoille on annettu Vakuuttamistiedon tyyppitieto Ei -työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, jolloin palkat ovat ohjautuneet vakuutuksen ulkopuolelle.
  • YEL-vakuutetun yrittäjän tiedoille ei ole annettu Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitietoa: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), jolloin yrittäjän palkat ovat ohjautuneet pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.
  • Ammattiluokkaa ei ole ilmoitettu lainkaan tai ilmoitettu ammattiluokka ei ole vastannut vakuutuksessa olevaa ammattiluokkatietoa.
  • Jaetulle vakuutukselle ei ole ilmoitettu vakuutusnumeroa.

Lue lisää: Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Tutustu myös muihin tulorekisteri.fi-sivustolla julkaistuihin ohjeisiin: Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet vuodelle 2020

Tukea ja ohjeita ammattiluokan (Tilastokeskuksen TK10-koodisto) valintaan saat tarvittaessa omalta työtapaturmavakuuttajaltasi.
Työtapaturmavakuuttajien yhteystiedot

Tulorekisterin asiakaspalvelu auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja chatissa. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–16.15. Chatissa osoitteessa tulorekisteri.fi annetaan tulorekisterin yleisneuvontaa. Tulorekisterin palvelunumero on 029 497 550.