Rakentamisen toimialalla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kääntyi laskuun

Rakentamisen päätoimialalla sattui palkansaajille vuoden 2019 aikana 14 428 työpaikkatapaturmaa. Määrä laski noin 4,5 % edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalan yritysten työntekijöille sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Kaikkiaan rakennustyömailla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kuitenkin kasvoi, kun mukaan lasketaan siis muidenkin kuin rakennusalan yrityksissä työskennelleiden vahingot.

Vuonna 2019 rakentaminen työllisti noin 193 000 (- 2,6 %) henkilöä, joista noin 9 % oli naisia. Työllisistä palkansaajia oli 77 % ja loput yrittäjiä. Toimialalla tehtyjen työtuntien määrä laski edellisvuodesta 4,7 %.

Työpaikkatapaturmien määrä kääntyi vuonna 2019 laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Lukumäärällisesti rakentamisen työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vuosina 2015-2018 tasaisesti. Lasku tapaturmien määrässä selittyy suurilta osin rakennustoimialan tuotannon hiipumisella ja osin myös talven poikkeuksellisen leudoilla sääolosuhteilla.

Työpaikkatapaturmataajuudessa vähäistä nousua

Rakentamisen päätoimialan työpaikkatapaturmataajuus on laskenut tasaisesti 2010-luvun ajan. Vuonna 2019 taajuus kuitenkin kasvoi hienoisesti 59,2:sta 59,8:aan työpaikkatapaturmaan per miljoonaa tehtyä työtuntia vuoden 2018 taajuuteen verrattuna.

Lievien työpaikkatapaturmien osuus kasvussa, vakavien laskussa

Ennakkotiedon mukaan sattuneista työpaikkatapaturmista noin 63 % oli lieviä eli tapaturma aiheutti alle 4 päivän työkyvyttömyyden. Lievien tapaturmien osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2005 muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. Vuonna 2005 lievien työpaikkatapaturmien osuus oli 47,5 %. Kehityksen voi indikoivan työturvallisuustason kohentumista. Tutkimusten mukaan panostukset työturvallisuuteen vaikuttavat korkean riskin toimialoilla erityisesti tapausten vakavuuteen ja vasta myöhemmin lukumääriin.

Vakavien työpaikkatapaturmien, eli yli 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttavien, osuus oli ennakkotiedon mukaan vuonna 2019 noin 8 %.  Edellisvuonna vastaava osuus oli 8,9 %.

Ennakkotiedon mukaan kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia rakentamisen toimialalla sattui vuonna 2019 viisi (5) tapausta. Näissä työpaikkatapaturmissa kuolleista kolme oli Suomen ja kaksi Viron kansalaisia, joista toinen oli yrittäjä.

Rakennustyömaiden työpaikkatapaturmien määrän kasvun takana muiden ammattiryhmien tapaturmat

Rakennustyömailla sattui vuonna 2019 noin 13 100 työpaikkatapaturmaa, mikä oli 2,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Rakennustyömailla sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä on ollut kasvussa vuodesta 2016 lähtien. Rakentamisen ammateissa ja yleensä rakennustyömailla toimivien työntekijöiden työpaikkatapaturmien määrä laski vuodesta 2018. Sähkö-ja elektroniikka-alan työntekijöille rakennustyömailla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä lisääntyi 13,1 %.

Tapaturmien määrän kasvua rakennustyömailla selittää osin muille kuin rakentamisen ammateissa työskenteleville sattuneet työpaikkatapaturmat. Vuonna 2019 rakennustyömailla sattui asiantuntijoille ja toimistotyöntekijöille 927 työpaikkatapaturmaa (edellisvuoteen kasvua 47,6 %) ja terveydenhuollon työntekijöille sattui rakennustyömailla 72 työpaikkatapaturmaa (edellisvuoteen verrattuna kolmikertainen määrä). Rakennustyömailla sattuneet työpaikkatapaturmat lisääntyivät myös kuljetustyöntekijöillä 11,1 % (728 tapaturmaa) ja siivous- ja puhdistustyöntekijöillä 9,6 % (148 tapaturmaa).

Tarkemmin rakentamisen päätoimialan tuoreista työtapaturmatilastoista TVK:n analyysisarjan julkaisussa nro 22. 

Lisätietoja: työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola, otto.veijola@tvk.fi, puhelin 0409 220 985