TVK onnittelee - Invalidisäätiö ja Sotainvalidien Veljesliitto 80 vuotta

Invalidisäätiö ja Sotainvalidien Veljesliitto täyttävät tänä vuonna 80 vuotta. Talvisota ja tarve siinä vammautuneiden sotainvalidien auttamiselle ja kuntouttamiselle johtivat molempien toimijoiden perustamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön 26.kesäkuuta 1940 perustaman Invalidisäätiön tehtäväksi tuli järjestää keskitetysti sotainvalidien lääketieteellinen, ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus. Säätiön perustajajäseniä olivat Kansaneläkelaitos, Raajarikkoisten auttamisyhdistys, Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liitto sekä Suomen Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto eli nykyinen Tapaturmavakuutuskeskus.

Sotainvalidien auttamisesta ja kuntouttamisesta Invalidisäätiön toiminta on muuttunut vuosikymmenten kuluessa laajemman asiakaskunnan kouluttamiseen, kuntouttamiseen ja valmentamiseen kohti työtä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Toiminnan perusajatus on kuitenkin pysynyt samana. Säätiö tekee työtä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä.

”On ollut hienoa nähdä miten Invalidisäätiö on elänyt yhteiskunnan muutoksen mukana ja kehittänyt toimintaansa tarpeiden muuttuessa. Säätiö tekee yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää kuntoutus ja koulutustyötä. Tapaturmavakuutuskeskus, entinen Suomen Tapaturmavakuutusten Liitto, oli 80 vuotta sitten mukana perustamassa Invalidisäätiötä. Olemme edelleen mukana toiminnassa säätiön valtuuskunnan kautta, kertoo TVK:n toimitusjohtaja Janne Reini.

Sotainvalidien Veljesliiton toiminta jatkuu vielä hetken

Talvisodassa vammautuneet perustivat 18.8.1940 Sotainvalidien Veljesliiton. Liiton tehtävänä oli toimia jäsentensä huolto-, etu- ja veljesjärjestönä. Tavoitteena oli saada kaikki vammautuneet avun ja palvelujen piiriin. Liitto on edistänyt jäsentensä ja myöhemmin myös heidän puolisoidensa ja sotaleskien kuntoutusta.

Koko maan kattava veljes- ja sairaskotiverkosto rakennettiin yhteiskunnan tuella sotainvalidipiirien aloitteesta. Aktiivinen kuntoutus muodostui merkittäväksi ikääntyvien sotainvalidien toimintakykyä ylläpitäväksi tekijäksi.

Nykyisin sotainvalidien hoito ja palvelut ovat pääosin valtion korvattavia ja liiton tehtävänä on nyttemmin valvoa sotainvalidien palveluiden toimivuutta käytännössä. Liitto arvioi toimivansa vuoteen 2025 asti.

Tapaturmavakuutuskeskus kiittää ja onnittelee

”Tapaturmavakuutuskeskus onnittelee 80-vuotiasta Invalidisäätiötä ja Sotainvalidien Veljesliittoa sekä kiittää molempia toimijoita niiden mittavasta ja merkittävästä panoksesta sotainvalidien ja myöhemmin myös laajempien asiakasryhmien kuntouttamisesta ja kouluttamisesta”, Reini onnittelee.