Työtapaturma ja ammattitauti -kirjasta uusi versio

Syyskuussa julkaistiin uudistettu versio Työtapaturma ja ammattitauti -kirjasta, jonka on kirjoittanut Kirsi Salo. Kirja on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteos, sitä käytetään muun muassa vakuutustutkinnon oppikirjana.

Finanssikoulutus Oy:n kustantamassa Salon kirjoittamassa kirjassa esitetään työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuuttamiseen ja korvaamiseen liittyvät asiat seikkaperäisesti. Ketkä kaikki kuuluvat vakuutukseen, mitä vakuutusmaksun määräytymisestä on säädetty, mikä on työtapaturma ja mikä on ammattitauti, mitä vahinkotapauksista korvataan ja kenelle.

Työtapaturma ja ammattitauti -kirja on jatkoa pitkään ilmestyneelle Työtapaturmakirjalle. Takon toimiston päälliköstä, lakimies Kirsi Salosta tuli kirjan kirjoittaja vuonna 2015. Nyt julkaistu versio on toinen Salon kynästä.

”Kirjaan on päivitetty korvattavat vahinkotapahtumat lukua korvauskäytännössä esiintyneiden tapausten pohjalta. Lisäksi vuosityöansion määrittämistä on kuvattu aiempaa painosta tarkemmin. Muilta osin kirjan päivitykset liittyvät muun lainsäädännön uudistumiseen, kertoo Salo.”

Kirjaa käytetään oppikirjana muun maussa Finanssikoulutus Oy:n vakuutustutkinnossa. Kirjan lukuisat viittaukset työtapaturma- ja ammattitautilakiin auttavat myös työssään työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta tietoa tarvitsevia.

”Kirja on ensisijaisesti vakuutustutkinnon oppikirja, mutta myös käsikirja korvaus- ja vakuutusasioiden parissa työskenteleville ja muille tätä tietoa työssään tarvitseville.”

'' Kirja löytyy Finvan sivulta