Työtapaturmatilastojen julkaisua uudistetaan

Tiedon tuottaminen ja sillä vaikuttaminen ovat TVK:n keskeisiä ydintoimintoja. Vahinkotilastoinnin ja siihen perustuvan analyysitoiminnan modernisointi ja nopeuttaminen ovat keskeisiä uuden strategiamme tavoitteita. Käytännön tasolla tavoitteenamme on mm. nopeuttaa toteutunutta kehitystä kuvaavien tilastojen julkistamista sekä kehittää ajantasaista tilannetta ja tulevaa kehitystä kuvaavien julkistusten mahdollistavia ennustemalleja.

Merkittävänä osana työtapaturmatilastojen uudistamista luovumme perinteisen, laajasti yhdessä paketissa kehitystä tarkastelevan niin sanotun tilastojulkaisun (vuositilasto) laadinnasta jo tänä vuonna. Viimeiseksi julkaisuksi tässä muodossaan jää siis 18.12.2019 julkaisemamme digijulkaisu, jossa käsiteltiin vuosina 2009-2018 korvattuja työtapaturmia.  

Tärkein syy laajasta tilastojulkaisusta luopumiselle on julkaisuaikataulun nopeuttaminen. Jatkossakin tulemme julkaisemaan laajasti toteutunutta vahinkokehitystä esitteleviä tilastoja ja niihin perustuvia analyyseja, mutta jaamme julkaisut pienempiin aihepiirikohtaisiin kokonaisuuksiin ja julkaisemme niitä aikataulutetusti eri kriteerien perusteella. Uudistus mahdollistaa kokonaisuutta kuvaavien lukumäärä- ja taajuustietojen nopean julkistuksen heti vuoden alussa ja joustavamman reagoinnin ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevien analyysien tarpeisiin. 

Edellisen vuoden työtapaturmien kokonaismäärät ja taajuudet julkaistaan helmikuussa

Jatkossa julkaisemme perustiedot edellisvuoden työtapaturmista säännöllisesti heti seuraavan vuoden helmikuussa. Tämän julkistuksen pääpaino on juuri päättyneen vuoden työtapaturmien kokonaismäärissä ja -taajuuksissa. Julkistuksessa esitetään analyysi kehityksestä vain päätoimialatasolla ja merkittävimmistä muutoksista. Heti helmikuun julkistuksen jälkeen julkaisemme yksityiskohtaisempia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä helmi- ja elokuun välisenä aikana. Näillä analyyseilla korvataan siis aikaisemman tilastojulkaisun analyysiosan sisältöä, mutta julkaistavien analyysien aihepiirit määritetään entistä tarkemmin ajankohtaisen tilanteen mukaisesti. Analyyseissa tarkastelun fokus on tuoreimmissa, edellisvuoden luvuissa ja niihin liittyvien muutosten analysoinnissa.

Kuluvan vuoden työtapaturmista arvio syyskuussa

Syksyn aikana siirrämme fokuksen menneestä nykyhetkeen ja luotaamme tulevaa. Alamme julkaista säännöllisesti jo syyskuussa arvion kuluvan vuoden kehityksestä, ja tulemme täydentämään tätä arviota syksyn aikana julkaistavilla tulevaisuutta luotaavilla analyyseilla. Kuluvan vuoden kehityksen arviointi ja tulevan kehityksen ennustaminen ovat uusia ja rohkeita avauksia palvelutarjonnassamme. Heti tästä vuodesta alkaen emme voi kaikkea luvata, mutta tulemme kehittämään ennustetoiminnan edellyttämiä toimintatapojamme siten, että pääsemme kuvatun kaltaiseen säännölliseen toimintaan vuoden 2022 syksyyn mennessä.

Vuotta 2019 koskevat totaaliluvut julkaisimme ennakkoarviona 13.2.2020. Näitä lukuja täsmentävää tilastojulkaisua emme siis enää tulevana syksynä julkaise. Sen sijaan julkaisemme erillisiä aihepiirikohtaista kehitystä tarkastelevia analyyseja ainakin rakentamisen ja teollisuuden toimialoilta sekä sote-alan ammattilaisten työtapaturmista. Ensimmäisenä näistä julkaistaan rakentamisen toimialan kehitystä tarkasteleva analyysi vielä kuluvan heinäkuun aikana. Lisäksi tulemme julkistamaan syksyn aikana analyysit ainakin asbestikuolemien kehityksestä ja tapaturmakustannuksista johdon raportoinnin näkökulmasta. Tulemme mahdollisesti tekemään tulevan syksyn aikana jo ensimmäisiä harjoituksia kuluvan vuoden kehityksen ennakoinnissa. Käsillä oleva koronakriisi tulee asettamaan tälle tarkastelulle erityisiä haasteita, joten varmaksi ei tällaista julkistusta voida vielä luvata.

Työtapaturmavakuutus numeroina -julkaisua kehitetään myös

Tilastojulkistusten uudistukseen kuuluu myös Työtapaturmavakuutus numeroina -julkaisun kehittäminen. Siitä kehitetään entistäkin informatiivisempi työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen toimeenpanoon liittyviä tilastoja käsittelevä tietopaketti. Omana lukunaan tulemme tässä julkaisussa esittelemään entistä laajemman kattauksen tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista. Tässä julkaisussa tilastojen tarkastelun fokus on pitkissä aikasarjoissa ja mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa. Julkaisu täydentää mainiosti edellä kuvattuja tilastojulkistuksia ja niihin perustuvia analyyseja.

Tilastosovellus Tikku käytössäsi 24/7

Lopuksi haluamme vielä muistuttaa kaikille avoimesta Tilastosovellus Tikusta, joka täydentää osaltaan tilastojulkaisuissamme esitettyjä sisältöjä. Se on 24/7 -periaatteella toimiva itsenäiskäyttöön perustuva käyttäjäystävällinen palvelu, josta kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi hakea yksityiskohtaisempia tilastotietoja itseään erityisesti kiinnostavista aihepiireistä. Palveluun pääsee vaivattomasti etusivulta löytyvästä linkistä.

Lisätietoja: johtaja Mika Tynkkynen, mika.tynkkynen@tvk.fi, puhelin 0404 504 236.