Uusi animaatio koneturvallisuudesta - Koneen turvalaitteiden ohittaminen

Animaatiossa esitetään klapikoneella sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma ja annetaan suosituksia vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi. Animaation tiedot perustuvat TOT 2/19 ”Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan” -raporttiin.

Animaatiossa esitetään TOT-tutkintaryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien kulusta ja tapaturmatekijöistä. Animaatio on tuotettu Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Koneturvallisuuden perusasiat kuntoon

Töiden nopeuttamiseksi tai helpottamiseksi saattaa joissain tilanteissa tulla houkutus ohittaa koneen turvalaitteita. Turvalaitteiden ohittaminen muuttaa koneen toimintaa valmistajan suunnitteleman vastaiseksi ja tekee koneesta vaarallisen.

Yleinen käsitys on myös, että työpaikalle uusia koneita hankittaessa CE-merkki on tae koneen turvallisuudesta ja kone on tällöin turvallista luovuttaa työntekijöiden käyttöön. Valitettavasti näin ei ole. Uusissakin CE-merkityissä koneissa voi olla vakavia turvallisuuspuutteita tai ne voivat muuttua vaarallisiksi, ellei esimerkiksi koneen valmistajan käyttöohjeita noudateta tai huomioida koneella tehtävää työtä työympäristöineen riittävästi.

Koneen käyttöönottotarkastus, työn suunnittelu, riskiarviointi, työohjeiden laadinta, perehdytys ja turvallisten työtapojen valvonta ovat kaikki työnantajan lakisääteisiä velvollisuuksia. Työntekijän puolestaan on noudatettava ohjeita eikä hän saa esim. poistaa tai ohittaa turvalaitteita

Lisätietoja: työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola, otto.veijola@tvk.fi