Valitukset ja itseoikaisupäätökset 2019

TVK on saanut jäseniltään valitusten ja itseoikaisupäätösten lukumäärät vuodelta 2019.

Tiedot on ilmoitettu erikseen työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL; 459/2015) ja tapaturmavakuutuslain (TapVakL; 408/1948) mukaisista valitusasioista.

TyTAL:n mukaisia valituksia tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle oli yhteensä 3 199, ja näiden johdosta tehtiin itseoikaisupäätöksiä 189 (5,91 %). TapVakL:n mukaiset yhteismäärät olivat seuraavat: valituksia 703, itseoikaisupäätöksiä 36 (5,12 %). 

Vakuutusoikeudelle valituksia osoitettiin yhteensä 626 (TyTAL: 357; TapVakL: 269). Näiden johdosta on annettu 10 itseoikaisupäätös.

Mikä on itseoikaisupäätös?
Jos vakuutuslaitoksen päätöksen saanut on tyytymätön siihen, hän voi hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen.

Kummassakin tilanteessa valitus osoitetaan muutoksenhakuasteelle, mutta se lähetetään päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle. Jos vakuutuslaitos katsoo, että valitus johtaa päätöksen muuttamiseen, se antaa asiassa uuden päätöksen (itseoikaisupäätös). Asian käsittely ei tällöin siirry muutoksenhakuasteeseen. Jos vakuutuslaitos katsoo, ettei aihetta päätöksen muuttamiseen ole, se lähettää asiakirjat eteenpäin muutoksenhakuasteelle.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puh. 0409 225541