Viivästyskorot 1.1. – 30.6.2021

Suomen Pankin ilmoittamat viivästyskorot ajalle 1.1.–30.6.2021 ovat 7,0 % (korkolain 4 §:n 1 mom.) ja 8,0 % (korkolain 4 a §:n 1 mom.).

Ensin mainittua korkoa käytetään työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä tarkoitettuna viivästyskorotuksena ja tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena.

Vakuutusmaksuissa viivästyskorko on kaupallisia sopimuksia varten annettu 8,0 %.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puh. 0409 225541