Vuonna 2016 vahvistettiin vajaa 1 500 ammattitautitautia

Vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on laskenut noin neljänneksen tarkastelujakson 2012–2016 aikana. Vuonna 2016 vahvistettiin vajaat 1 500 ammattitautia.Tiedot ilmenevät Työterveyslaitoksen 20. lokakuuta julkaisemasta ammattitauteja koskevasta tuoreesta tilastoanalyysistä. 

Yleisin vahvistettu ammattitauti oli vuonna 2016 edellisvuosien tapaan meluvamma. Ammattitautina korvattava meluvamma syntyy työssä tapahtuvan pitkäaikaisen tai toistuvan melualtistumisen seurauksena.

Toiseksi yleisin vahvistettu ammattitauti on asbestiplakkitauti eli keuhkopussin kalkkeutumat. Yleisimpien ammattitautien joukossa ovat myös asbestin aiheuttamat asbestipölykeuhko ja mesoteliooma eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpä. Asbesti on aiheuttanut myös lähes kaikki vahvistetut keuhkosyöpäammattitaudit.

Lähes puolet kaikista vahvistetuista ammattitautaudeista ovat meluvammoja tai asbestiplakkitauteja.

Ammattiastmoista suurin osa liittyy kasvi- tai eläinperäisten altisteisiin, kuten jauhoihin ja rehuihin sekä lehmiin. Noin kolmasosa ammattiastmoista on kosteusvaurioaltisteiden ja homeiden aiheuttamia.

Yleisin ammattitaudiksi vahvistettu rasitussairaus on tenniskyynärpää, joka on aiheutunut toistotyöstä. Tarkastelujakson 2012-2016 aikana rasitussairauksien trendi on ollut selvästi vähenevä.

Ammattitauteja todetaan erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa, maataloudessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä terveyspalveluissa. Lukumääräisesti eniten ammattitauteja todetaan muun muassa rakennus-, konepaja- ja valimotyöntekijöillä, asentajilla, korjaajilla, maanviljelijöillä, eläintenkasvattajilla, prosessityöntekijöillä, kampaajilla, partureilla ja kosmetologeilla.

Tarkempia tietoja vahvistetuista ammattitaudeista, niiden altisteista, ammattitautitauteihin sairastuneiden sukupuoli- ja maantieteellisestä jakaumasta löytyy Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelusta. Käyttäjä voi tarkastella palvelussa ammattitauteja eri tavoin jaoteltuina: sukupuolittain, ikäluokittain tai toimialoittain, ammattitaudeittain ja ammateittain tai maantieteellisen sijainnin ja vuoden perusteella.

Työelämätietopalvelun analyysi vahvistetuista ammattitaudeista