Vuonna 2019 maksettiin 569 miljoonaa euroa korvauksia

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2019 korvauksia 569 miljoonaa euroa työtapaturmista ja ammattitaudeista. Tapaturmaeläkkeitä vahvistettiin 209.

Tapaturmaeläketilastot 2019

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2019 yhteensä 209 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta työtapaturman tai ammattitaudin seurauksena. Eläkkeitä vahvistettiin 45 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2018. Uusista vahvistetuista eläkkeistä 112 oli täysiä eläkkeitä ja loput 97 osaeläkkeitä, sekä täysien että osaeläkkeiden määrät laskivat vuodesta 2018.

Liukastuminen, kaatuminen, hyppääminen tai putoaminen oli selvästi yleisin tapaturmaeläkkeeseen johtanut tapahtuma. Tämä oli vuonna 2019 työpaikkatapaturmien seurauksena vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä 47:ssä syynä.

Tarkemmat tilastot esimerkiksi siitä, millä toimialoilla, millaisten työtapaturmien tai ammattitautien seurauksena henkilölle vahvistettiin tapaturmaeläke, löytyy sivulta: Tilastot ja julkaisusarjat-Tilastot-Eläketilastot.

Korvauksia maksettiin 569 miljoonaa euroa

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2019 korvauksia työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta yhteensä 569 miljoonaa euroa. Tämä oli noin 1,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Korvauksia maksettiin vuonna 2019 noin 200 000 vahinkotapahtumasta. Maksussa oli noin 4 000 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Korvaustilastoista löytyy erikseen tilastot vahingoista, jotka ovat sattunneet ennen vuotta 2016 ja vahingoista, jotka ovat sattuneet vuonna 2016 tai tämän jälkeen.

Tarkempia tietoja maksetuista korvauslajeista ja euromääristä löytyy sivulta: Tilasto ja julkaisusarjat-Tilastot-Korvaustilastot.