Vuonna 2019 sattui 104 000 työpaikkatapaturmaa ja 24 000 työmatkatapaturmaa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 palkansaajille sattui yhteensä noin 104 000 työpaikkatapaturmaa sekä noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työpaikkatapaturmien lukumäärään vaikuttaa työturvallisuuden kehittymisen lisäksi muun muassa tehdyn työn määrän vaihtelu.

Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin 7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Työmatkatapaturmien lukumäärään vaikuttavat muun muassa sääilmiöt ja keliolosuhteet. Esimerkiksi liukkaat kelit näkyvät herkästi työmatkatapaturmien lukumäärän nousuna.

Taajuus pysyi edellisvuoden tasolla

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus oli 29 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Päätoimialoittain taajuudet pysyivät edellisvuoden tasolla teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, sekä hallinto- ja tukipalvelutoimialalla. Ennakkoarvion mukaan taajuus nousi hieman kuntasektorilla, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla.

Taulukko: Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla (työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia)

Toimiala 2016 2017 2018 2019E
C Teollisuus 30 32 31 31
F Rakentaminen 62 61 60 60
G Tukku- ja vähittäiskauppa 28 28 28 29
H Kuljetus ja varastointi 40 40 39 39
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 50 52 54 54
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 32 32 33 35
Z Kuntasektori 24 25 24 25
Kaikki toimialat yhteensä 28 29 29 29

Ennakkoarvio työtapaturmien lukumääristä on laskettu vakuutusyhtiöiden ja Valtiokonttorin Tapaturmavakuutuskeskukselle toimittamista tiedoista. Ennakkoarvio osoittaa kehityksen suunnan ja arvioidun lukumääräisen tason. Tarkemmat luvut 2018 sattuneista työtapaturmista Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojulkaisusta: https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tilastot/tyotapaturmatilastot/ [linkitys uudelle sivulle!]

Lisätietoja: Työturvallisuuspäällikkö Marja Kaari puh. 040 450 4234 Tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho puh. 040 450 4232