Kari Lohvalle työympäristötyön kultainen erityisansiomitali

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen luovutti tänään työympäristötyön kehittämisen kultaisen erityisansiomitalin vuoriteknikko Kari Lohvalle. Kultainen erityisansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti valtakunnallisesti kehittänyt työympäristöä.

Kari Lohvan työ työturvallisuuden parissa on ollut pitkäjänteistä ja se on vaikuttanut huomattavissa määrin työympäristöjen kehittymiseen. Hänen työnsä on tarjonnut välineitä ja ajatuksen koulutuksen kehittämisestä sekä hyvien käytänteiden jakamisesta eriyhteisöjen ja yritysten välillä.

Kari Lohva oli perustamassa maamme ensimmäistä turvapuistoa Lohja Rudukselle vuonna 2008. Lohva loi turvapuistojen ympärille uudenlaisen työturvallisuuskulttuurin ja ajattelun.

Työturvallisuus ei ole vain yksilön asia, ei yhden yrityksen tai yhteisön asia. Työturvallisuuskulttuuri muodostuu koko alalle ja kehittyy yhteistyöstä. Yritykset ja tekijät hyötyvät eniten, kun koko alan ajattelu ja toiminta muuttuu.

Kari Lohvan ajattelu näkyy myös maamme kahdessa muussa turvapuistossa - Oulussa ja Kuopiossa. Jos Espoon puistoa oli perustamassa yksi yritys, on Oulun ja Kuopion puistojen lähtökohtana ollut, että mukana on joukko toimijoita. Puistoja hyödyntää rakennusalan lisäksi oppilaitokset ja muun muassa teollisuuden ja maatalouden toimialat.

"Olen erityisen iloinen siitä, että oppilaitokset hyödyntävät turvapuistoja opettaessaan opiskelijoillensa työturvallisuutta", totesi Lohva vastaanottaessaan mitalin.

Lohva on puiston perustamishetkestä alkaen pyytänyt mukaan eri koulutustahoja ja tarjonnut näille mahdollisuutta käyttää opetuksessaan Espoon puistoa.

Sosiaali- ja terveysministeri myöntää erityisansiomitalit Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä vuosittain. Mitalit myönnetään erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä työympäristön kehittämiseksi.

Kari Lohva ja ministeri HannaSarkkinen