Keskimääräiset vakuutusmaksut vuonna 2021

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu vaihtelee työnantajan teettämän työn vaarallisuuden mukaan (työtapaturma- ja ammattitautiriski) 0,05–5 prosentin välillä ja on keskimäärin 0,7 prosenttia palkoista vuonna 2021.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksut ovat vakuutusyhtiökohtaisia eli niiden suuruus voi vaihdella yhtiöittäin. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hinnoittelu perustuu vapaaseen kilpailuun.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säädetty periaatteista, jotka vakuutusyhtiö huomioi vakuutusmaksuissaan. Periaatteet ovat: riski- ja kustannusvastaavuus, kohtuullisuus- ja turvaavuusperiaate, vakuutuksenottajien tasapuolinen kohtelu sekä työturvallisuustyöhön kannustaminen.

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on vakuutusmaksun laskemiseen omat maksuperusteet, joissa kerrotaan, kuinka vakuutusmaksut määrätään ja miten maksuperusteita sovelletaan. Maksuperusteet eivät ole julkisia.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen keskimääräinen maksu vuonna 2021

TRHV Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen keskimääräinen maksu on 0,059 prosenttia vuonna 2021.

Työnantajan on otettava työntekijäin ryhmähenkivakuutus, kun alan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa edellytetään tämän vakuutuksen ottamista. Lähes kaikki työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan pakollisesti vakuutettavat henkilöt kuuluvat ryhmähenkivakuutukseen. Vakuutus otetaan samassa yhteydessä kuin työnantajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen pakollinen vakuutus.

Vakuutusyhtiö perii ryhmähenkivakuutuksen vakuutusmaksun työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksun yhteydessä ja tilittää sen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana ja sen perusteella maksetaan työntekijän kuoleman johdosta korvausta edunsaajille. Korvausasian käsittelee TVK. Lisätietoja: trhv.fi