Koronavuosi haastoi harmaan talouden valvonnan – Työtapaturmavakuuttamisen valvonta tehostui

Koronatilanne, ruuhkautunut esitutkinta ja tuomioistuinten jutturuuhkat haastoivat viranomaisten tekemää harmaan talouden torjuntaa viime vuonna. Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen valvonta tehostui ja ajantasaistui.

Viime vuosi oli koronatilanteen takia harmaan talouden torjuntaa tekeville viranomaisille haasteellinen. Haasteista huolimatta viranomaiset pystyivät reagoimaan uudenlaiseen tilanteeseen ja löytämään harmaan talouden torjuntaan uusia tapoja. Esimerkiksi etätarkastuksia otettiin käyttöön. Tautitilanteen takia ennestään keinovalikoimassa olleet viranomaisten tietojenvaihto ja tiedon analysointi saivat enemmän painoarvoa.

"Koronakriisi pakotti meidät viranomaiset hyödyntämään harmaan talouden torjunnassa toisten viranomaisten tietoja entistä tehokkaammin. Tietojenvaihto oli tehokkaassa käytössä esimerkiksi, kun yrityksille myönnettyjä koronatukia ja tilaajavastuulakia valvottiin. Fyysistä valvontaa on tehty viime vuonna vähemmän, mutta taustatyön ansiosta se on ollut aiempaa paremmin kohdistettua", kertoo Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen Verohallinnosta.

Haasteita harmaan talouden torjuntaan on tuonut myös se, että vakavampien väärinkäytöksien esitutkinta on ruuhkautunut. Myös tuomioistuinten tilanne on hankala: harmaan talouden juttujen käsittelyajat ovat pidentyneet.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen valvonta tehostui ja ajantasaistui

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuuden valvonnassa alettiin hyödyntää viime vuonna tuloreksiteristä saatavia tietoja. Valvontaa varten saatiin enemmän ja kattavammin tietoja, ja tiedot saatiin nopeammin ja laiminlyöntiin voitiin puuttua heti, kun se todettiin.

"Laiminlyöneiden työnantajien joukko oli kuitenkin hämmästyttävän samanlainen kuin aikaisempinakin vuosina. Tyypillisesti kyseessä on vakiintuneesta eli jo vuosia toimineesta osakeyhtiömuotoisesta yrityksestä, joka työllisti korkeintaan vain muutaman henkilön vuositasolla. Toimialoista listan kärjessä on aikaisempien vuosien tapaan kaupanala, tieteellinen ala, rakennusala sekä majoitus ja ravitsemusala kuitenkin niin, etteivät erot olleet kovin merkittäviä", toteaa valvonnan päällikkö Niina Laakso Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Tulossa 2021: koronatukien valvontaa 

Viime maaliskuun jälkeen koronatilanteeseen liittyviä tukia on jaettu yhteensä 2,1 miljardia euroa.

"On viitteitä siitä, että rahanjako on saanut liikkeelle myös yrittäjiä, joilla ei ole ollut puhtaat jauhot pussissa. Koronatukien käytön valvonta on yksi keskeinen teema harmaan talouden torjunnassa tänä vuonna.  Seuraamme myös mm. konkursseihin liittyviä väärinkäytöksiä. Pandemialla voi olla moninaisia vaikutuksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmenemismuotoihin", Marttinen kertoo.

Ensimmäisiä tuloksia koronatukien valvonnasta on luvassa syksyllä. Lisääkö koronakriisi harmaata taloutta vai ei, selviää tulevina vuosina.

Lisätietoja: Torjunta - Harmaa talous & talousrikollisuus (vero.fi)

sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen valvonnan vuotta 2020 koskevasta analyysista, joka löytyy Julkaisusarjat-sivulta.