Palaaminen omaan työhön asteittain vai työkokeilu ammatillisen kuntoutuksen tarpeen selvittämiseksi?

Vakavimpien työtapaturmien ja joidenkin ammattitautien toteamisen jälkeen työntekijän työkyky voi olla heikentynyt niin, että hänen työhön paluuseensa tarvitaan tukea. Tällöin kyseeseen voi tulla vakuutuksesta korvattava osittainen työhön paluu asteittain työaikaa lisäten tai työkokeilu ammatillisen kuntoutuksen tarpeen selvittämistä varten.

Työtapaturman tai ammattitaudin seurauksena työntekijälle aiheutunut työkyvyn heikentymä korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, kun se on todennäköisessä lääketieteellisessä syy-yhteydessä korvattuun työtapaturmaan tai ammattitautiin.

Tavoitteena on, että työntekijä pääsee palaamaan työtapaturman tai ammattitaudin toteamisen jälkeen takaisin työelämään. Vakuutuksesta korvattava osittainen työhön paluu ja ammatillinen kuntoutus, kuten työkokeilu, ovat kaksi eri asiaa. Molempia näistä voidaan toteuttaa työntekijän omalla työnantajalla, mutta niiden lähtökohdat ja tavoitteet eroavat toisistaan.

Osittainen työhön paluu asteittain

Osittainen työhön paluu tulee kysymykseen tilanteissa, joissa työntekijä pystyy palaamaan omaan työtapaturmaa tai ammattitautia edeltävään työhönsä osa-aikaisesti tai työtehtäviä räätälöimällä. Lisäksi edellytetään, että kokoaikaiseen työhön palaaminen tulevaisuudessa vaikuttaa realistiselta. Työntekijän toipuminen on vielä kesken, mutta lääkäri arvioi hänen työkykynsä palautuvan myöhemmin siten, että työntekijä kykenee palaamaan aiempaan työhönsä täysin.

Osittaisessa työhön paluussa työntekijä palaa omalle työnantajalleen aluksi osa-aikaiseen tai mukautettuun työhön ja saa palkkaa tekemästään työstä. Vakuutuslaitos korvaa työntekijälle osittaisesta työkyvyttömyydestä aiheutuvan ansionmenetyksen. Kun työntekijän työkyky on palautunut täysin, jatkaa hän työssään kuten ennen työtapaturmaa tai todettua ammattitautia.

Ammatillisena kuntoutuksena korvatavassa työkokeilussa selvitetään jäljellä olevan työkyvyn määrää

Työntekijälle voidaan korvata ammatillisena kuntoutuksena työkokeilu, kun hänen työkykynsä palautumisen ennuste on epävarma. Tällöin lääkäri arvioi, että työntekijän työkyky voi olla mahdollisesti merkittävästi ja pysyvästi heikentynyt ja tämän vuoksi työntekijän mahdollisesti jäljellä olevaa työkykyä tulee selvittää tuetusti työkokeilulla. Tässä tilanteessa työntekijän palaaminen asteittain omaan työhön ei ole tilanteeseen käyvä vaihtoehto.

Työkokeilussa työntekijä sanamukaisesti kokeilee, miten hän selviytyisi omasta työstään. Työkokeilun aikana hän tekee entistä työtään kevennetysti usein osa-aikaisesti tai räätälöidysti.

Tarkoituksena on selvittää, onko työntekijän paluu takaisin entiseen työhönsä pidemmälläkään ajalla realistista vai joudutaanko hänen osaltansa miettimään muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi uudelleen kouluttautumista toiseen ammattiin.

Työntekijälle ei makseta palkkaa työkokeilun ajalta, mutta vakuutuslaitos maksaa hänelle täyden ansionmenetyskorvauksen työkokeilun ajalta.

Työkokeilun tuloksien perusteella arvioidaan, miten asiassa edetään työkokeilun jälkeen. Joskus työntekijä pystyy palaamaan osa-aikaisesti entiseen työhönsä tai hänen työnantajansa pystyy muokkaamaan työntekijän toimenkuvaa niin, että työntekijä pystyy jatkamaan mukautetussa työssä. Jos työkokeilu osoittaa, ettei paluu omalle työnantajalle onnistu, lähdetään selvittämään uudelleen koulutuksen mahdollisuutta sellaiseen työhön, johon työkykyä on vielä jäljellä. Jos uudelleen koulutuskaan ei ole realistinen vaihtoehto, voidaan työntekijälle myöntää osittainen tai täysi tapaturmaeläke.