Tapaturma-asiain korvauslautakunta katsonut 304 tapausta ammattitaudiksi

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) on käsitellyt maaliskuun loppuun mennessä 355 lausuntopyyntöä, joissa koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle on epäilty ammattitaudiksi.  Näistä 304 tapauksessa Tako antoi lausunnon, että kyseessä on ammattitauti.

Noin 90 % ammattitaudeista on todettu terveydenhuollon työntekijöillä, joista suurin osa on ollut sairaanhoitajia tai lähihoitajia. 

Muista ammattiryhmistä tapauksia on tullut Takoon lausunnolle yksi tai muutama, jonka vuoksi tarkempia tietoja näistä ei julkaista. 

Koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan katsoa ammattitaudiksi ammatista riippumatta, jos jäljempänä kerrotut edellytykset täyttyvät.

Mitä tietoja tarvitaan ammattitaudin ratkaisussa?

Jotta koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata ammattitautina, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä. Näitä ovat:

  • Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti.
  • Tiedetään, että hänen työssään on ollut koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.
  • Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.

Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Tako antaa ratkaisusuosituksia

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä. Vakuutuslaitosten tulee pyytää lausuntoa Takolta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädetyissä asioissa. Takon lausunnot eivät sido vakuutuslaitosta, mutta pääsääntöisesti vakuutuslaitokset noudattavat Takon antamia ratkaisusuosituksia lähes poikkeuksetta.

Tako on ohjeistanut vakuutuslaitoksia tekemään lausuntopyynnön kaikista koronaviruksen aiheuttamiin sairauksiin liittyvistä vahinkoilmoituksista.

Lisätietoja: Takon toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo, puhelin 0404 504228.