Tapaturmaraportit ja animaatiot käyttöön työturvallisuuden kehittämisessä

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vakavien työpaikkatapaturmien onnettomuustutkinnan tuloksista TOT-raportteja. Osasta tapauksista on julkaistu myös animaatiot. Lisäksi TVK julkaisee tapaturmaraportteja vakavista työpaikkaonnettomuuksista, joista ei käynnistetä varsinaista onnettomuustutkintaa. Kaikki materiaalit on tarkoitettu työturvallisuuden kehittämisen avuksi ja hyödynnettäviksi työpaikoilla.

Työpaikkaonnettomuustutkintaa otetuista vakavista työpaikkatapaturmista laaditaan onnettomuustutkinnan valmistuttua TOT-raportit, jotka julkaistaan Totti-tietokannassa (www.totti.tvk.fi).

Vanhimmat tietokannassa olevat raportit ovat 1980-luvun puolivälistä. Kaiken kaikkiaan tietokannassa on julkaistu tähän mennessä 921 TOT-raporttia. Neljästä raportista on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa myös lyhyet animaatiot, jotka löytyvät työturvallisuus_työpaikkaonnettomuuksien tutkinta -sivulta

Työpaikkakuolemat.fi-sivustolla on julkaistu tähän mennessä 24 tapaturmaraporttia vakavista työpaikkatapaturmista. Raporteista suurin osa on tehty muista kuin TOT-tutkintaan johtaneista tapauksista.

”Meillä on tällä hetkellä viisi TOT-prosessia käynnissä. Julkaisemme näistä TOT-raportit, kun tutkintaprosessit valmistuvat. Jatkamme myös tulevaisuudessa animaatioiden tuottamista”, kertoo TVK:n työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Seuraavat julkaistavat animaatiot liittyvät yleisimpiin liikkumistapaturmiin sekä työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamiin kustannusvaikutuksiin. Veijola kertoo, että tulevien animaatioiden aiheista päätetään yhdessä TTK:n kanssa esille nousseiden tarpeiden perusteella.

Hablexen Project Engineer Mirjam Räsänen on käyttänyt omassa työssään sekä TOT-raporteista tehtyjä animaatioita kuin myös tilastosovellus Tikusta löytyviä työtapaturma- ja ammattitautitilastoja hyödyksi.

”Selkeät ja yksiselitteiset materiaalit, joissa on havainnollistavia kuvia ovat käytännössä parhaiten toimivia. Paljon pelkkää tekstiä sisältävä tai hyvin laveasti kirjoitettu aineisto menee monelta ohi. Tekstipohjaisen turvallisuusperehdytysaineiston läpikäyminen voi olla puuduttavaa, lyhyet videot toimivat turvallisuusperehdytyksessä parhaiten”, toteaa Räsänen.

Räsänen esittää TOT-videoihin liittyvän toiveen:

”TOT-videot ovat hieman pitkiä arjen perehdytyksessä hyödynnettäviksi. Jos niistä voisi leikata lyhytversioita tietoiskuiksi, olisivat ne nykyistä vielä käyttökelpoisempia. Perehdytyksessä on kunkin osa-alueen läpikäymiseen aina vain rajallinen aika, joten tieto pitää olla tiivistetyssä muodossa.”

Räsänen toivoo myös lyhyitä tietoiskuvideoita esimerkiksi koneista ja ihmisistä, melusta, ergonomiasta ja etenkin manuaalisesti tehtävistä nostoista, kemikaalien käsittelystä, hengityssuojaimen valinnasta ja oikeasta käytöstä sekä korkealla työskentelystä. Nämä aihealueet toimisivat Räsäsen mukaan monella eri toimialla ja tulisivat todelliseen tarpeeseen.

”Kiitos toiveista! Tulemme huomioimaan nämä tulevissa animaatioissa. Ajatuksena on tehdä animaatioista entistä napakampia, mutta samalla sisällön tulisi olla kuitenkin riittävän laaja. Yhtälö on koettu jokseenkin haasteelliseksi, mutta kokemuksen myötä saamme toivottavasti tätäkin asiaa viilattua”, kiittää Veijola Räsästä konkreettisista toiveista.

Veijola muistuttaa työpaikkoja myös siitä, että kaikki TVK:n julkaisemat materiaalit ovat vapaasti, lähde kuitenkin mainiten, hyödynnettävissä työpaikoilla.