Tapaturmavammojen hoidon ja työkyvyn tutkimukseen myönnettiin apurahoja

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt viisi tutkimusapurahaa tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen.

Apurahat myönnetään lahjoituksesta, jonka Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus ovat antaneet Helsingin yliopistolle. Lahjoittajat tukevat alan tutkimusta 300 000 eurolla vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan.

Kolmevuotisen apurahan saivat Simo Taimela ja Jussi Henrik Lantto. Yksivuotiset apurahat myönnettiin Ville Mattilalle, Heidi Furulle ja Riitta Saunille.

Apurahoista päätettäessä painotettiin sitä, että rahoitetut tutkimukset tuottavat vaikuttavuutta erityisesti tapaturmavammojen hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen. Tutkimushankkeiden tuli lisäksi olla käytännönläheisiä ja pitkäjänteisiä.

Apurahahakemukset arvioi lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä työvaliokunta, jossa oli jäseniä eri yliopistoista ja asiantuntijaorganisaatioista sekä lahjoittajien edustaja.

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen päätti apurahan saajista työvaliokunnan esityksen pohjalta.

– Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmän kehittämisen kannalta pidämme tärkeänä olla tukemassa hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimusta. Pidämme tuettavien tutkimushankkeiden aiheita tärkeinä. Uskomme hankkeiden tuottavan uutta tietoa siitä, millainen hoito ja kuntoutus tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen erityisesti työkyvyn palauttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta, Tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Reini toteaa.

Tarkemmin tutkimuksista, joille apurahat myönnettiin, yliopiston uutisesta.