TOT 1/20: Työntekijä puristui lakaisukoneen säiliön ja kuorma-auton takarenkaan väliin

Työpaikkaonnettomuustutkinnan viime viikolla julkaistu raportti TOT 1/20 käsittelee lakaisukoneenkuljettajan kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Tapaturma

Lakaisukoneenkuljettaja oli kiinnittämässä nippusiteellä paineilmaletkua lakaisukoneen runkoon. Lakaisukoneen säiliö oli ylös nostettuna, mutta se ei ollut huoltotuen varassa. Kuljettaja kurotteli takarenkaan vierestä kuorma-auton runkoon nojaten ja painoi samalla reidellään säiliön käyttövipua, minkä seurauksena säiliö laskeutui alas. Kuljettaja puristui kuolettavasti säiliön ja takarenkaan väliin.

Taustatekijät ja tapaturmaa edeltäneet turvallisuuspoikkeamat

Tapauksen onnettomuustutkinnassa esille tulleet välittömät turvallisuuspoikkeamat liittyivät ihmisen vaaralliseen toimintaan, lakaisukoneen kipin hallintalaitteiden suojaukseen sekä huoltotuen toimintaan.

Onnettomuusajoneuvo oli tuotu maahan ETA alueelta käytettynä kiinteistöhuoltoyrityksen toimesta ja rekisteröintikatsastus oli tehty noin kaksi viikkoa ennen onnettomuutta. Kyseessä oli kuorma-auton alustalle rakennetusta lakaisukoneesta. Autolle ja lakaisukoneelle kippeineen ei ollut suomenkielisiä käyttöohjeita. 

Työtapaturmassa surmansa saanut työntekijä oli kokenut kuorma-autonkuljettaja, mutta hänellä ei ollut aiempaan kokemusta lakaisukoneen ajosta. Hän työskenteli kiinteistönhuoltoyhtiössä vuokratyöyrityksen työntekijänä.

Hän oli aloittanut työnsä kiinteistöhuoltoyrityksessä kuukausi aiemmin ja oli perehtymässä työtehtäviinsä. Työntekijän perehdytyksessä ei ollut huomioitu huolto- ja korjaustöitä, koska häneltä ei vuokratyöntekijänä edellytetty niiden tekemistä.

Suositukset työturvallisuuden edistämiseksi

Tapausta käsittelevässä TOT 1/20-raportissa esitetään toimia, joilla työturvallisuutta voidaan kehittää vastaavanlaisten tapaturmien välttämiseksi.

Uuden tai käytetyn koneen hankinnan osana on sille tehtävä kattava käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksessa on kiinnitettävä erityinen huomio turvalaitteiden toimintaan ja hallintalaitteiden turvallisuuteen.

Työnopastuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota toimintaan häiriö- ja poikkeustilanteissa. Työntekijällä tulee tietää, mitkä koneen säätöön ja häiriön purkuun liittyvät työt kuuluvat työn suorittamiseen ja mitkä huollon vastuulle.

Uusi työntekijä on herkästi oma-aloitteinen. Tämän vuoksi esimerkiksi vaativat häiriönpoistotyöt tai muut työtehtävät, jossa turvallisuus on työn oikean suorittamisen varassa, on kiellettävä aluksi erikseen.

Lue tarkemmin aiheesta TOT 1/20-raportilta.