Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus jäi ottamatta tiedonpuutteesta

Vuonna 2020 Tapaturmavakuutuskeskuksen suorittamassa valvonnassa tutkittiin 11 330 työnantajaa, joista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ottamisen laiminlyöneitä löytyi 2 619. Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien kirjo oli laaja, mutta aiempien vuosien tuloksia vastaava.

Työnantajat ovat hoitaneet työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa lähtökohtaisesti hyvin Suomessa. Silloin kun vakuutus on jäänyt puuttumaan, syynä on ollut useimmiten tietämättömyys vakuuttamisvelvollisuudesta.

Kaupan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen sekä rakentamisen toimialat kärjessä

Kaupanalan yritykset sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toimialan työnantajat olivat suurimmat vakuutuksen ottamisen laiminlyöneistä toimialoista. Molempien toimialojen osuus oli 13,4 % vuonna 2020. Edellisenä vuonna 2019 kaupan alan osuus oli 15,4 % ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toimialan osuus 14,5 %.

Rakennusalan osuus oli 11,3 %. Sen osuus kasvoi edellisen vuoden 8,4 %:sta. Edellä mainitut toimialat ovat olleet myös aiempien vuosien valvontatilastojen kärjessä

Laiminlyönneistä työnantajista osakeyhtiöiden osuus suurin, kotitaloudet toisena

Lähes puolet laiminlyöntitapauksiksi todetuista työnantajista oli osakeyhtiömuotoisia yrityksiä, edellisenä vuotena näiden osuus oli noin 60 %. Edellisvuoteen verrattuna elinkeinonharjoittajien osuus 13 % (vuonna 2019 12 %) pysyi lähes samana, mutta kotitalouksien osuus kasvoi vuonna 2020 merkittävästi 18 %:n osuuteen (vuonna 2019 6 %). Kotitalouksien osuuden kasvu johtuu todennäköisesti aikaisempien vuosien valvonnan kohdentamistavasta, ei niinkään vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin yleistymisestä.

Vakuuttamatonta työtä teetettiin yli 51 miljoonalla eurolla

40 % vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönneistä työnantajista toimi Uudellamaalla. Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneet työnantajat olivat elinkaarensa mukaan vakiintuneita yrityksiä, kuten aiempinakin vuosina on todettu. Useat yritykset olivat toimineet yli kymmenen vuotta.

Vakuuttamattomat palkat olivat todetuissa laiminlyöntitapauksissa reilut 51 miljoonaa euroa vuonna 2020. Edelliseen vuoteen palkkasumma oli hieman yli 20 miljoonaa euroa vähemmän. Vakuutuksen ulkopuolelle jääneiden palkkojen lasku oli odotettavissa, koska tulorekisterin hyödyntämisen myötä Tapaturmavakuutuskeskus pystyi puuttumaan laiminlyöntiin aiemmin eikä vakuuttamaton palkanmaksu päässyt jatkumaan enää pitkään.

Tapaturmavakuutuskeskuksella lakisääteinen valvontatehtävä

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantajat täyttävät työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa. Tapaturmavakuutuskeskus on tehnyt vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa vuodesta 2016 lähtien. Valvonta tehtävä on säädetty Tapaturmavakuutuskeskukselle työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

Valvontatoimenpiteiden kohteena ovat kaikki Suomessa palkkaa maksaneet työnantajat. Tapaturmavakuutuskeskus poimii valvontaa varten tiedot palkkojen maksuista suoraan tulorekisteristä.

Tapaturmavakuutuskeskus tekee Valtiokonttorille hakemuksen velvollisuutensa laiminlyöneelle työnantajalle määrättävistä maksuista. Valtiokonttori määrää päätöksellään vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun. Vakuutusmaksua vastaava maksu määritetään vakuuttamatta jääneen työn määrän ja sen riskin perusteella.

Tarkemmin TVK:n valvonnan tuloksista TVK:n analyysisarjan julkaisusta numero 29.