Työtapaturmatilanne synkistyy edelleen sosiaalihuollon laitospalveluissa

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijöille sattuvien työtapaturmien lukumäärä- ja taajuuskehitys ovat nousseet useampana viime vuonna. Kasvu jatkui viime vuonna sosiaalihuollon laitospalveluissa, mutta kääntyi laskuun sosiaalihuollon avopalveluissa. Terveyspalveluissa tapaturmakehitys on ollut vakaampaa.

Yksityisiä terveys- ja sosiaalipalveluja voidaan pitää jo meikäläisittäin korkean työturvallisuusriskin toimialana: alan vahinkotaajuus oli viime vuonna noin 35 työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia, kun kaikkien toimialojen vastaava luku on noin 25.

Toimialan sisäisessä tarkastelussa työpaikkatapaturmien taajuus on viime vuosina ollut korkein sosiaalihuollon laitospalveluissa ja taajuus nousi edelleen myös viime vuonna. Sosiaalihuollon laitospalveluiden työpaikkatapaturmataajuus oli 43,5 työpaikkatapaturmaa per miljoona työtuntia vuonna 2020.

Avopalveluissa sattuvien työpaikkatapaturmien taajuus on ollut sosiaalihuollon laitospalveluiden taajuutta matalampi ja se kääntyi viime vuonna laskuun. Taajuus oli 33,3 työpaikkatapaturmaa per miljoona työtuntia.

Terveyspalveluissa työpaikkatapaturmien taajuus on ollut verraten vakaa. Terveyspalveluiden työpaikkatapaturmataajuus oli vuonna 2020 noin 25 työpaikkatapaturmaa per miljoona työtuntia.

”Taajuuksien tasoerot ja niiden erisuuntainen kehitys viittaavat ennen kaikkea siihen, että töiden sisällöt ovat keskenään erilaisia sosiaalihuollon laitospalveluissa, avopalveluissa ja terveydenhuollon palveluissa”, toteaa johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Sosiaalihuollon laitospalveluissa ja avopalveluissa paljon toisen ihmisen aiheuttamia työtapaturmia

Sosiaalihuollon laitospalveluissa ja avopalveluissa työpaikkatapaturman aiheuttaja on usein toinen ihminen, asiakas tai hänen omaisensa.

”Sosiaalihuollon laitospalveluissa 44 % sattuneista työpaikkatapaturmista johtui toisen ihmisen tahattomasta tai tahallisesta teosta ja avopalveluissa 36 %. Toisen ihmisen aiheuttama tapaturma on käytännössä tilanne, jossa työntekijään kohdistuu lyönti, potku tai pureminen. Asiakkaiden kohtaamisiin ja työn tekemisen turvallisiin tapoihin pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta tämän tyyppisten työtapaturmien määrä laskisi”, toteaa tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Terveyspalveluiden työtehtävissä yleisimmin työpaikkatapaturma aiheutui työntekijän liikkumiseen liittyvissä tilanteissa, noin 37 % sattuneista työpaikkatapaturmista.

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottajien toiminta kasvanut voimakkaasti

Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialan yksityisten yritysten osuus kasvoi voimakkaasti vuosina 2005–2019. Työtuntien määrä nousi 105,8 miljoonasta 167,9 miljoonaan. Osa kasvusta selittyy töiden siirtymisellä kunnalta yksityisille palvelun tuottajille sekä myös väestön ikärakenteen muutoksella - palveluita tarvitaan yhä enemmän.

Vuonna 2020 toimialan kasvu näyttäisi taittuneen. Työtuntien kokonaismäärä jäi 163,8 miljoonaan työtuntiin, mutta vuosi oli muutenkin koronaepidemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen.

Lue aiheesta lisää tänään julkaistusta analyysistä nro 30 Yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelutoimialan työtapaturmatilanne huononi edelleen vuonna 2020. Analyysi löytyy Julkaisusarjat-sivulta.