Valitukset ja itseoikaisupäätökset 2020

TVK on saanut jäseniltään valitusten ja itseoikaisupäätösten lukumäärät vuodelta 2020. Tiedot on ilmoitettu erikseen työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL; 459/2015) ja tapaturmavakuutuslain (TapVakL; 408/1948) mukaisista valitusasioista.

TyTAL:n mukaisia valituksia tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle oli yhteensä 2 896, ja näiden johdosta tehtiin itseoikaisupäätöksiä 178 (6,15 %). TapVakL:n mukaiset yhteismäärät olivat seuraavat: valituksia 517, itseoikaisupäätöksiä 30 (5,80 %).  

Vakuutusoikeudelle valituksia osoitettiin yhteensä 567 (TyTAL: 405; TapVakL: 162). Näiden johdosta ei annettu itseoikaisupäätöksiä.

Mikä on itseoikaisupäätös?

Jos vakuutuslaitoksen päätöksen saanut on tyytymätön siihen, hän voi hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen.

Kummassakin tilanteessa valitus osoitetaan muutoksenhakuasteelle, mutta se lähetetään päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle. Jos vakuutuslaitos katsoo, että valitus johtaa päätöksen muuttamiseen, se antaa asiassa uuden päätöksen (itseoikaisupäätös). Asian käsittely ei tällöin siirry muutoksenhakuasteeseen. Jos vakuutuslaitos katsoo, ettei aihetta päätöksen muuttamiseen ole, se lähettää 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä valituskirjelmän, valitusasiaa koskevat asiakirjat sekä lausuntonsa muutoksenhakuasteelle.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puh. 0409 225541