Vuonna 2020 päättyneellä pelikaudella 1 174 ammattiurheilijaa oli vakuutettu lakisääteisellä urheilijavakuutuksella

Tapaturmavakuutuksen lakisääteisenä tehtävänä on pitää rekisteriä urheilijoista, jotka on vakuutettu urheilijain tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan. Rekisterissä oli vuonna 2020 päättyneellä pelikaudella 1174 vakuutettua.

Tapaturmavakuutuskeskuksen pitämässä vakuutettujen ammattiurheilijoiden rekisterissä oli vuonna 2020 päättyneellä pelikaudella vakuutettuna yhteensä 1174 urheilijaa: 630 jääkiekkoilijaa, 298 jalkapalloilijaa, 109 koripalloilijaa, 93 pesäpalloilijaa, 34 lentopalloilijaa sekä 10 muun joukkuelajin tai yksilölajin urheilijaa.

Rekisterin luvuissa on mukana myös urheilijoita, joiden vakuuttaminen ei ole ollut urheilijain tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan pakollista. Urheiluseura on ottanut vapaaehtoisesti vakuutuksen esimerkiksi niin kutsutulla try out -sopimuksella pelaavalle pelaajalle, joka on lopulta pelannut vain lyhyen ajan, ja jonka pelikauden ansiot tästä syystä jäivät laissa mainitun tulorajan alle.

Korvauksia maksettiin lähes 2 miljoonaa euroa vuonna 2020

Korvauksia maksettiin 1 217 vahingosta yhteensä 1,98 miljoonaa euroa vuonna 2020. Näistä reilu kolmannes (36,8 %) kohdistui uusiin vuonna 2020 sattuneisiin vahinkoihin ja loput viime vuotta aiemmin sattuneisiin vahinkoihin.

Maksetuista korvauksista 56 % oli ohimenevää ja 44 % pysyvää korvausta. Vastaavasti vuonna 2019 maksetuista korvauksista 60 % oli ohimenevää ja 40 % pysyvää korvausta.

Valtaosa korvattavista vahingoista sattuu jääkiekossa, jossa myös vakuutettujen urheilijoiden lukumäärä on urheilulajeista suurin.

Tapaturmavakuutuskeskus ylläpitää rekisteriä vakuutetuista ammattiurheilijoista

Tapaturmavakuutuksen lakisääteisenä tehtävänä on pitää rekisteriä urheilijoista, jotka on vakuutettu urheilijain tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan. Tapaturmavakuutuskeskus saa vakuutetuista urheilijoista tiedot vakuutusyhtiöiltä sekä lajiliitoilta.

Asiasta tarkemmin sivulla: Ammattiurheilijoiden vakuutustilasto