Ammattitautien määrä laski edelleen vuonna 2018

Ammattitautien ja ammattitautiepäilyinä tutkittujen tapausten määrä väheni edelleen vuonna 2018. Työikäisten yleisin ammattitauti on edelleen meluvamma.

Vuonna 2018 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin yhteensä 2 872 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, mikä on noin 13 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vahvistettuja ammattitauteja oli 1 067 tapausta, mikä on 14 % edellisvuotta vähemmän. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 37 %.

Työikäisille (15─64-vuotiaille) kirjattiin 2413 ammattitauti- tai ammattitautiepäilytapausta. Vahvistettuja ammattitautitapauksia näistä oli 755. Työikäisilla vahvistettujen ammattitautitapausten osuus oli 31 % vuonna 2018.

Vajaa kolmasosa kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan vasta työuran jälkeen. Yli 65-vuotiaille ammattitauteja tai niiden epäilyjä kirjattiin 459 tapausta, joista vahvistettuja ammattitauteja oli 312 tapausta. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 68 %. 

Työikäisten ammattitautitapauksista kirjattiin 68 % miehille ja 32 % naisille. Yli 65-vuotiaiden ammattitautitapauksista 96 % kirjattiin miehille.

Kaikenikäisten aineiston yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, meluvamma, allerginen kosketusihottuma ja ärsytyskosketusihottuma.

Työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti oli meluvamma ja seuraavaksi yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma, ammattiastma ja asbestiplakkitauti.

Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, mesoteliooma, meluvamma, keuhkosyöpä ja asbestoosi.

Tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen 25. huhtikuuta julkaisemaan Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt vuonna 2018 -julkaisuun. Jukaisusta löytyy tarkempia tietoja muun muassa ammattitautien altisteista, sairastuneiden ikäjaukaumista ja ammattiluokista.

Julkaisu löytyy sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan avoimesta julkaisurekisteristä: https://www.julkari.fi/handle/10024/144300