Euroopan työsuojeluviikko taistelee TULE-sairauksia vastaa työn keventämisen keinoin

Euroopan työsuojeluviikkoa vietetään tällä parhaillaan meneillään olevalla viikolla eli 24.–30.10.2022. Tavoitteena on lisätä työpaikkojen toimijoiden tietoisuutta työn terveysriskeistä ja niiden ehkäisemisestä.

Teemana työsuojeluviikolla on työn keventämisen keinot tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi. Lisää tietoa aiheesta löytyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivuilta.

Sosiaalimediassa työsuojeluviikkoa voi seurata sanalla: #EUhealthyworkplaces