Korona todettu yli tuhannessa tapauksessa korvattavaksi ammattitaudiksi

Vakuutuslaitosten TVK:lle toimittamien, vuoden 2021 loppuun asti ulottuvien tilastoaineistojen mukaan koronatartunta on todettu 1 089 tapauksessa ammattitautina korvattavaksi vuosina 2020-2021.

”Vakuutuslaitokset toimittavat tilastotiedot maksamistaan korvauksista meille neljännesvuosittain. Vuotta 2021 koskevia tietoja voi tulla vielä seuraavassa tilastoaineistojen toimituksessa, joten lukumäärä voi vielä kasvaa tässä kerrotusta”, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen päämatemaatikko Katri Kytömäki.

Suurimmat ammattiryhmät, joille koronatartunta korvattiin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisena ammattitautina, olivat sairaanhoitajat (32 %) ja lähihoitajat (26 %).

Eniten korvattavia tapauksia ilmeni Uudellamaalla (44 %) töissä olleilla.

Korvauksina koronan aiheuttamasta ammattitaudista maksettiin tyypillisimmin tutkimus- ja hoitokuluja sekä työkyvyttömyysajalta ansionmenetyskorvauksena päivärahaa.

Päivärahaa maksettiin vuosien 2020-2021 aikana 949 tapauksessa, joista 146 tapauksessa työkyvyttömyysaika kesti yli neljä viikkoa ammattitaudin ilmenemispäivästä.

Korvauksia on maksettu yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa tähän mennessä käsitellyistä, koronan aiheuttamista ammattitaudeista.

Ammattitautitilastot kertyvät pidemmän ajan kuluessa

Tapaturmavakuutuskeskus on kerännyt vakuutuslaitoksilta noin puolivuosittain tiedon vakuutuslaitoksien käsittelemien koronatartuntoja koskevien korvaushakemusten lukumääristä, koska virallisen tilastotiedon kertyminen ammattitaudeista vie pidemmän ajan.

Vuoden 2021 loppuun mennessä vakuutuslaitokset olivat vastaanottaneet 1 737 koronaan liittyvään ammattitauti-ilmoitusta.

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee seuraavan kerran tiedon vakuutuslaitosten käsittelyssä olleista, koronaan liittyvistä ammattitauti-ilmoituksista alkusyksystä 2022.