Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui ennätyksellisen vähän vuonna 2021

Ennakkotietojen mukaan Suomessa sattui vuonna 2021 yhteensä 12 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Tänään 28. huhtikuuta vietetään kansainvälistä työturvallisuus- ja työterveyspäivää. Tapaturmavakuutuskeskus julkaisi tänään analyysin viime vuonna sattuneista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

Tuore analyysi on laadittu huhtikuussa 2022 laatimishetken tiedoilla ja se luo yleiskuvan vuonna 2021 sattuneista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

”Viime vuonna kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä on koko työtapaturmatilastohistorian alhaisin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä on ollut selvästi laskeva”, toteaa analyysin toinen kirjoittaja Marja Kaari.

Vuonna 2010 työpaikkatapaturmissa kuoli 37 henkilöä, mikä oli vuosikymmenen korkein määrä. Vuonna 2020 työpaikkatapaturmissa kuoli 19 ja tätä edeltävänä vuonna 21 henkilöä.

”Eniten kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2021 rakentamisen ja kuljetuksen toimialoilla.  Onnettomuuksista kuusi sattui työmailla. ”, Kaari kertoo.

Elementtien käsittelyyn liittyvät vakavat tapaturmat tutkitaan

Viime vuosien aikana on sattunut useita kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia, kun työmailla on siirretty elementtejä kuljetuksesta asennuspaikalle.  Vuonna 2021 sattui kolme elementtien kanssa työskentelyyn liittyvää onnettomuutta.

Tapaturmavakuutuskeskus on aloittanut projektin, jossa tutkitaan tarkemmin elementin siirroissa ja käsittelyssä sattuneet vakavat työtapaturmat.

Tarkemmin viime vuonna kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteista analyysissa.

TVK analyysi nro 40