Miten työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella menee - Työtapaturmavakuutus numeroina 2020

Kokosimme Työtapaturmavakuutus numeroina 2020 -julkaisuun saatavilla olevan oleellisen tilastotiedon työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Varsin poikkeuksellinen vuosi 2020 näkyi sekä vakuutus- ja korvaustilastoissa kuin myös työtapaturmien lukumäärissä.

Julkaisuun on koottu tuoreimmat käytettävissä olevat numeeriset tiedot muutaman edeltävän vuoden tietojen lisäksi. Aineisto on koottu Tapaturmavakuutuskeskuksen omasta tietokannasta sekä muilta toimijoilta, kuten Finanssivalvonnalta ja muutoksenhakuasteilta.

”Tällä kertaa julkaisun tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että mukana on koronakurimuksen ensimmäinen vuosi 2020”, toteaa Tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Reini julkaisun alkusanoissa.

Vuonna 2020 vakuutuksenottajilta peritty vakuutusmaksutulo putosi ja maksettujen korvausten määrä laski.

Ensimmäinen koronavuosi näkyi myös työtapaturmatilastoissa. Työtapaturmien kokonaismäärä on nyt pienempi kuin koskaan tilastoidun historian aikana.

Vakuutuslaitokset korvaavat nykyisin noin 100 000–125 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuodessa. Näistä noin 20 000-25 000 sattuu työn ja asunnon välisillä matkoilla.

Vakavimpien työtapaturmien määrä on laskenut jo useamman vuoden ajan. Työtapaturmakuolemat ovat vähentyneet jopa lähes 90 % viidessä vuosikymmenessä.

Ammattitauteihin kuoli vuonna 2020 yhteensä 84 henkilöä, joista 78 mineraalipölyjen ja -kuitujen aiheuttaman altistuksen johdosta. Käytännössä kyse on asbestin aiheuttamista sairauksista, joiden määrä on alkanut viime vuosien aikana vähitellen taittua.

Korona näkyi vuonna 2020 myös tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntomäärien kasvuna työssä tai työpaikalla tapahtuneiden koronatartuntojen vuoksi. 

”Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ammattitautikäsite osoitti joustavuutensa Covid-19:n kohdalla. Jo keväällä 2020 todettiin, että kysymyksessä voi olla ammattitauti. Ammattitautien tilastoituminen tapahtuu hitaasti ja siksi vuotta 2020 ei vielä voida ammattitautien osalta raportoida.”

Tutustu tarkemmin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen liiketaloudellisiin tunnuslukuihin, vakuutus- ja korvaustilastoihin sekä työtapaturma- ja ammattitautitilastoihin Työtapaturmavakuutus numeroina 2020 -julkaisussa.

Työtapaturmavakuutus numeroina 2020 julkaisu - Lehtiön päällä kynä