Onko kuntoliikunnassa tai kuntotestissä sattuva tapaturma työtapaturma?

Jos henkilön työhön liittyy fyysistä kuntoa koskevia erityismääräyksiä ja hänen edellytetään osallistuvan työnantajan järjestämään kuntotestiin, työtapaturmavakuutus kattaa myös testissä sattuvat tapaturmat tietyin edellytyksin.

Erityismääräyksillä säädettyä fyysistä kuntoa edellyttäviä tehtäviä voi olla esimerkiksi palomiehen, poliisin tai sotilaan töissä. Pelkkä ammattinimike ei vielä kerro sitä, liittyykö henkilön työhön fyysistä kuntoa koskevia erityismääräyksiä, vaan asia ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Kun kyse on työntekijän erityismääräyksillä säädetyn fyysisen kunnon ylläpitämiseen liittyvästä kuntoliikunnasta työajalla, korvataan siinä sattunut tapaturma työtapaturmavakuutuksesta. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, odottamatonta ja ulkoisesta tekijästä johtuvaa tapahtumaa.

Kuntoliikunnassa ja kuntotesteissä tapahtuvien tapaturmien korvattavuudesta on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa (24 § 1 mom. 6. kohta).

Yksittäisen kuormittavan (työ)liikkeen aiheuttama lihaksen tai jänteen kipeytyminen kuntoliikunnassa voidaan korvata työtapaturmana. Kyseeseen tulee lähinnä venähdys- ja revähdystyyppiset vammat. Näistä korvauksia maksetaan enintään kuuden viikon ajalta.

Useamman (työ)liikkeen sarjasta aiheutuvaa vahingoittumista ei lain perusteella korvata. Korvattavuus edellyttää aina selkeää tapaturmaa tai yksittäistä, kuormittavaa liikettä.

Lisäksi korvattavuus edellyttää tapahtuman ja vamman todennäköistä lääketieteellistä syy-yhteyttä.