Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat 554 miljoonaa euroa korvauksia vuonna 2020

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat työtapaturmista ja ammattitaudeista korvauksia yhteensä 554 miljoonaa euroa sekä vahvistivat tapaturmaeläkkeitä 187 vahinkotapauksessa vuonna 2020.

Työtapaturmista ja ammattitaudeista maksetut korvaukset vuonna 2020

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2020 korvauksia yhteensä 554 miljoonaa euroa, mikä on 4,4 % vähemmän kuin vuonna 2019. Korvauksia maksettiin vuonna 2020 noin 182 000 vahinkotapahtumasta, mikä oli noin 17 800 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tarkempia tietoja maksetuista korvauslajeista ja euromääristä löytyy sivulta: Tilasto ja julkaisusarjat-Tilastot-Korvaustilastot.

Vahvistetut eläkkeet vuonna 2020

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2020 yhteensä 187 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, mikä on 22 tapausta vähemmän kuin vuonna 2019.

Uusista, vahvistetuista tapauksista 97 oli täysiä eläkkeitä ja loput 90 osaeläkkeitä. Sekä täysien että osaeläkkeiden määrät laskivat vuodesta 2019. 

Tarkemmat tilastot esimerkiksi siitä, millä toimialoilla, millaisten työtapaturmien tai ammattitautien seurauksena henkilölle vahvistettiin tapaturmaeläke, löytyy sivulta: Tilastot ja julkaisusarjat-Tilastot-Eläketilastot.