Tunnetko jo TTL:n Työelämätieto-palvelun?

Työterveylaitoksen (TTL) Työelämätieto-palvelussa on tietoa myös korvatuista työtapaturmista. Oletko jo tutustunut palveluun?

Työelämätiedossa työtapaturma-aineistoa voi tarkastella ammatin, vahingoittuneen ruumiinosan, vahinkoa edeltävän tapahtuman, vahingon aiheuttajan ja vahingoittumistavan mukaan.

Palvelun työtapaturmatilastot perustuvat Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturmatilastoihin. Palvelun työpaikkatapaturmia kuvaavat kaaviot ovat vuosilta 2014–2020. Yhteensä palkansaajille korvattuja vahinkotapauksia on palvelussa 687 000.

Lue tarkemmin:  TTL:n tiedote 19.10.2022

Työelämätieto-palvelussa on työtapaturmatilastojen lisäksi paljon muuta työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyvää mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa. Tutustu palveluun ja sen tarjoamiin laajoihin tietovarantoihin!

Työelämätieto-palveluun