Tutkimusprojekti elementtitöissä sattuneista vakavista tapaturmista

Tapaturmavakuutuskeskus on tilannut tutkimuksen elementtitöissä sattuneista vakavista työtapaturmista. Tutkimuksen suorittaa Metropolia-ammattikorkeakoulun AMK-insinööriopiskelija Jukka Moilanen opinnäytetyönään. Tutkimus julkaistaan kesän 2022 kuluessa.

Viime vuosien aikana on sattunut useampia kuolemaan johtaneita työtapaturmia siirrettäessä elementtejä työmaalla kuljetuksesta asennuspaikalle. Elementtejä on kaatunut työntekijöiden päälle tai liikutettava elementti on osunut työntekijään.

Vaarallinen ilmiö on tunnistettu Tapaturmavakuutuskeskuksessa sekä työpaikkaonnettomuuksien tutkintajohtokunnassa, jonka kokouksessa joulukuussa 2021 päätettiin, että aiheesta toteutetaan laajempi tutkimus yksittäisen työpaikkakuolemantapauksen TOT-tutkinnan sijaan.

Päätutkimuskysymys on: Millaisia ovat työmailla elementtitöissä sattuneet vakavat työtapaturmat?

Tutkimus projektissa tehdään kiinteää yhteistyötä Talorakennusteollisuuden ja Rakennusliiton sekä työsuojeluviranomaisten kanssa, joista kaikista on edustajat myös projektin ohjausryhmässä.

Tutkimusaineistona käytetään työsuojelutarkastajien vakavista työtapaturmista laatimia työsuojelutarkastuskertomuksia sekä TVK:n tilastoaineistoja ja onnettomuustutkintoja vuosilta 2015-2021.

Tutkimuksessa haastatellaan asennustöistä vastaavia työntekijöitä, työnjohtoa ja työnantajayritysten edustajia.

Tutkimus julkaistaan TVK:n julkaisusarjassa kesän 2022 kuluessa.