Työnantajan velvollisuudesta tiedottaa työn vakuuttaneesta vakuutusyhtiöstä säädetään jatkossa työtapaturma- ja ammattitautilain sijaan työsopimuslaissa

Lait työsopimuslain muuttamisesta (744/2022) ja työtapaturma- ja ammattitautilain 272 §:n kumoamisesta (750/2022) vahvistettiin 8.7.2022 ja ne tulevat voimaan 1.8.2022. (HE 60/2022 vp)

Lailla työtapaturma- ja ammattitautilain 272 §:n kumoamisesta kumottiin säännös siitä, että työnantajan on pidettävä työpaikalla nähtävänä tämä laki ja tieto työn vakuuttaneesta vakuutusyhtiöstä. Asiasta säädetään 1.8.2022 alkaen työsopimuslain 2 luvun 4 §:ssä, jossa säädetään työnantajan velvollisuudesta antaa selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Säännöksen mukaan työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Kirjalliseen selvitykseen on sisällytettävä tiedot muun muassa vakuutuslaitoksesta, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman tai ammattitaudin varalta. Työsopimuslain muuttamisella pannaan täytäntöön EU:n työehtodirektiivin edellyttämät muutokset.