Työtapaturma sotatoimialueella

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa vakuutuksessa ei ole sotatoimiin liittyviä rajoituksia.

Vakuutus on voimassa myös silloin, kun vakuutettu tekee työtä sotatoimialueella. Vakuutuksesta korvataan alla mainituissa olosuhteissa sattunut tapaturma työtapaturmana, vaikka se aiheutuu sotatoimista.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vakuutuksesta korvataan tapaturma, joka sattuu vakuutetulle työntekijälle

  • työssä (työtehtävä määrittää, myös esimerkiksi matkustettaessa työtehtävän vuoksi),
  • työntekopaikan alueella (muutoin kuin työtehtävissä, esimerkiksi tauolla),
  • työntekopaikan alueen ulkopuolella (asunnon ja työpaikan välisellä matkalla ja ruokailu- ja virkistystauolla työntekopaikan alueen läheisyydessä) tai
  • erityisissä olosuhteissa työntekopaikan alueen ulkopuolella (kahdeksankohtainen luettelo)

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisestä tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetaan työntekijälle korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista. Laki sisältää säännökset muun muassa siitä, kuka on vakuutettu ja missä tehty työ kuuluu vakuutukseen.

Työnantaja ottaa vakuutuksen yksityisestä vakuutusyhtiöstä, se on pakollinen ja osa suomalaista sosiaaliturvaa.