Vakuutusalan asiantuntijoiden artikkeli sai Työterveyslääkärilehden Vuoden 2021 artikkeli -tunnustuspalkinnon

Työterveyslääkärilehti myönsi TVK:n ja LähiTapiolan asiantuntijoiden yhteistyössä kirjoittamalle artikkelille Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää työtapaturmista Vuoden 2021 artikkeli -tunnuspalkinnon.

Artikkeli ilmestyi Työterveyslääkärilehdessä vuonna 2021. Artikkelin kirjoittivat korvauspäällikkö Janne Ruotsalainen ja lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen LähiTapiolasta sekä tutkimusyksikön johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Ajatus ja idea artikkeliin tuli Mika Tynkkysen mukaan Ari Kaukiaiselta.

”Ajatus oli, että vähintään jokaisen työterveyslääkärin ja mikseipä myös jokaisen lääkärin tulisi tuntea ja hallita perusasiat työtapaturmista. Se selkeyttäisi ja nopeuttaisi koko prosessia diagnoosista korvauksiin ja kuntoutukseen", toteaa Tynkkynen artikkelin taustoista.

Hoitavan lääkärin on tärkeä tietää esimerkiksi, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa määritellyllä työtapaturmalla tarkoitetaan. Lääkärin on myös hyvä olla perillä siitä, kuinka paljon ja millaisia työtapaturmia Suomessa sattuu ja millä toimialoilla näitä tapahtuu.

”Tilastoilla ja niiden tulkinnalla pyrittiin luomaan lääkärille asiasta kokonaiskuva siitä, millaisista tapauksista on kyse, missä niitä sattuu ja kuinka paljon”, jatkaa Tynkkynen.

Janne Ruotsalainen kirjoitti artikkeliin korvausperusteiden osuuden, Ari Kaukiainen sen vakuutuslääketieteellisen osuuden ja Mika Tynkkynen taustoitti omassa osuudessaan sitä, minkä kokoluokan asiasta työtapaturmissa on kyse.

Tynkkynen nosti artikkeliin TVK:n analyysien johtopäätöksistä myös sen, millä toimialoilla ja millaisia työtapaturmia tapahtuu.

”Erityisesti työterveyslääkärin tulee tuntea asiakastyöpaikkojensa työturvallisuusriskit. Työpaikan ja toimialan riskien tunteminen ja tiedot sattuneista työtapaturmista ovat tärkeää taustatietoa lääkärille, joka tutkii vastaanotolleen tullutta työntekijää.”

Tunnustuksen saanut artikkeli Työterveyslääkärilehden sivuilla

Mika Tynkkynen toimistolla työpöytänsä ääressä