Yksityisten sosiaalialan laitospalveluiden palkansaajien työtapaturmien lukumäärä ja taajuus nousevat jyrkästi edelleen

Yksityisellä terveys- ja sosiaalipalvelualalla sattui palkansaajille vuonna 2021 yhteensä 6 155 työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä nousee jyrkästi yksityisissä sosiaalialan laitospalveluissa.

Yksityinen terveys- ja sosiaalipalveluala jakautuu yksityiseen sosiaalihuollon laitospalveluun, yksityiseen sosiaalihuollon avopalveluun ja yksityiseen terveyspalveluun.

Työpaikkatapaturmien lukumäärä kasvoi eniten yksityisissä sosiaalihuollon laitospalveluissa, missä sattui viime vuonna yhteensä 3 342 työpaikkatapaturmaa. Tämä on noin 8 % enemmän kuin vuonna 2020.

Yksityisissä sosiaalihuollon avopalveluissa sattui 1 474 ja yksityisissä terveyspalveluissa 1 339 työpaikkatapaturmaa.

Työpaikkatapaturmataajuus nousee jyrkästi sosiaalihuollon laitospalveluissa

Työpaikkatapaturmien taajuus suhteuttaa sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärän tehtyihin työtunteihin ja kuvaa tapaturmien esiintymistiheyttä.

Yksityisien terveyspalveluiden töiden tapaturmataajuus oli 23,7 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden ja sosiaalihuollon avopalveluiden töissä 29 työpaikkatapaturmaa miljoona työtuntia kohden. Molempien toimialojen taajuudet laskivat edellisestä vuodesta.

Sen sijaan työpaikkatapaturmataajuus nousi jyrkästi yksityisissä sosiaalihuollon laitospalveluissa, joissa taajuus oli viime vuonna 46 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

”Yksityisillä terveyspalvelutoimialoilla taajuustrendi on laskusuuntainen ja muiden alojen keskiarvotaajuuden tasolla, mutta sosiaalihuollon toimialoilla korkeampi ja laitospalveluissa taajuus nousee vielä jyrkästi,” toteaa tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho.

Kolmasosa työpaikkatapaturmista sosiaalihuollon laitospalveluissa aiheutuu väkivaltatilanteista

Noin kolmasosa yksityisien sosiaalihuollon laitospalveluiden työpaikkatapaturmista aiheutuu väkivallasta tai toisen ihmisen aiheuttamasta vahingoittumisesta. Tämä on huomattavasti enemmän kuin keskimäärin eri aloilla tai esimerkiksi palveluammateissa, missä väkivallasta johtuvia työpaikkatapaturmia on alle 5 prosenttia.

”Ilmiö on huolestuttava, mutta työtapaturmatilasto ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka yleisiä väkivaltatilanteet työssä laitoksissa ovat. Todennäköisesti suurin osa väkivalta ja uhkatilanteista ei aiheuta työtapaturmana korvattavia seurauksia,” tarkentaa Sysi-Aho.

Lisätietoja aiheesta

Lue tarkemmin toimialan sekä kuntasektorin työtapaturmatilastoista TVK:n tuoreesta analyysistä:
Työpaikkatapaturmien taajuus nousi edelleen yksityisissä sosiaalihuollon laitospalveluissa vuonna 2021 (tyotapaturmatieto.fi-sivulle)

Tulossa olevat tilastojulkaisut

TVK julkaisee ennakkoarvio kuluvan vuoden työtapaturmien määrästä lokakuussa 2022.