Hyvinvointialueille ohjeita työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden täyskustannusmaksuprosessiin

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja tuottavat nyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Myös työtapaturma- ja ammattitautilakiin tuli voimaan teknisluonteisia muutoksia hyvinvointialueiden perustamisesta johtuen.

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) käsitteistö päivitettiin vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja laissa hyvinvointialueisiin viitataan käyttämällä käsitettä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaava viranomainen. TyTALiin tehtiin myös tarpeelliset informatiiviset viittaukset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskeviin lakeihin.

Lainmuutoksilla ei ole vaikutusta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanon sisältöön. Hyvinvointialueilla, Uudenmaan maakunnan hyvinvointialueella, Helsingin kaupungilla ja HUS-yhtymällä on sairaanhoidon järjestämisvastuu myös työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden osalta.

Täyskustannusmaksun laskuttaminen

Vakuutuslaitos maksaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle sairaanhoidon kustannuksista täyskustannusmaksun, jos työtapaturma- ja ammattitautipotilaalla on TyTALin perusteella oikeus korvaukseen sairaanhoidosta ja julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö on täyttänyt ilmoitusvelvollisuutensa.

Täyskustannusmaksu on samansuuruinen kuin määrä, jonka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaava viranomainen on velvollinen korvaamaan sellaisen potilaan hoidosta, joka on toisen hyvinvointialueen asukas, vähennettynä vahingoittuneelta hoidosta asiakasmaksulain perusteella perityllä asiakasmaksulla.

Sairaanhoitoa saanut työtapaturma- ja ammattitautipotilas tulee yksilöidä laskulla käyttämällä henkilötunnusta. Vahingoittuneen henkilötunnus on vakuutuslaitoksen ja hoitolaitoksen välillä ainoa molemminpuolisesti tiedossa oleva vahingoittuneen yksiselitteisesti yksilöivä tieto.

Lasku toimitetaan vakuutuslaitokselle, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautipotilaan korvausasiaa. 

Lisää aiheesta: Ohjeita hoitolaitoksille -sivulta