Läheisen kuolema -oppaaseen koottu neuvoja käytännön asioiden järjestämisestä

Suomi.fi-verkkopalvelussa julkaistiin keväällä 2023 läheisen kuolema -opas. 

Läheisen kuolemasta seuraa menetyksen ja surun ohella koko joukko asioita, joita omainen joutuu surunsa keskelläkin hoitamaan ja olemaan eri tahoihin yhteydessä. Tähän monella tavalla haastavaan tilanteeseen on Suomi.fi-verkkopalveluun koottu opas, joka ohjaa ja neuvoo omaista käytännön asioiden järjestämisessä askel kerrallaan.

Oppaan sisältö kohdennetaan käyttäjälle oppaan alussa esitettävien muutaman kysymyksen avulla.

Opas neuvoo

  • mitä asioita pitää tehdä ensiksi
  • mitä asiakirjoja tarvitaan asioiden hoitamiseen
  • miten hautajaiset järjestetään
  • miten perunkirjoitus ja perinnönjako järjestetään
  • miten eri tukia ja korvauksia haetaan, sekä
  • mistä saa apua ja tukea surun keskellä

Opas on tehty yhteistyössä eri organisaatioista koostuvan asiantuntijaverkoston kanssa ja se löytyy suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.

Oppaassa mainitaan esimerkiksi Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaukset ja sieltä ohjataan näiden korvausten hakemisessa Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivuille.

Siirry tutustumaan Läheisen kuolema - Suomi.fi -oppaaseen.