Miten työväkivaltatilanteet näkyvät työtapaturmatilastoissa?

Työtapaturmatilastoista ei ole suoraan saatavissa lukuja siitä, miten moni työntekijä kohtaa työssään väkivaltaa tai uhkatilanteita. Työväkivaltatapaus rekisteröityy työtapaturmatilastoon vain, kun siitä aiheutuu työntekijälle työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavia fyysisiä tai psyykkisiä vammoja.

Tänään 2. lokakuuta vietetään kansainvälistä väkivallattomuuden päivää.

Vuonna 2022 työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvattiin 791 palkansaajiin kohdistunutta, työstä johtunutta pahoinpitelyä. Edellisenä vuotena tapauksia oli 665.

Työtilanteessa kohdatut uhkatilanteet, joista ei aiheudu työntekijälle vammoja, eivät näy työtapaturmatilastossa. Jos työpaikkaväkivallan uhrina on joku muu henkilö kuin työntekijä, tapausta ei myöskään rekisteröidä työtapaturmatilastoon.

Enemmän aiheesta Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)