Turvallisuuden hinta – Työtapaturmien kustannukset

Tuoreimmassa podcastjaksossa tarkastellaan työtapaturmia kustannus- ja tuottavuusnäkökulmasta. Onko työturvallisuuden kehittämisessä kyse vain välittömien työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamien kustannusten minimoimisesta - vai jostakin tätä laajemmasta?

Tutka-asema, tutkan aallot lähtevät TVK:n logosta ulospäin

Nyt julkaistussa neljännessä Tutka-aseman podcastjaksossa juontaja Miia Maria Lahti jututtaa Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimusyksikön johtajaa Mika Tynkkystä sekä työturvallisuuspäällikkö Marja Kaarta työtapaturmien kustannuksista ja työturvallisuuden taloudellisista vaikutuksista.

”Työturvallisuutta ei tulisi nähdä muusta toiminnasta erillisenä tukitoimintona kuten se turhan usein yhä vieläkin nähdään, vaan oleellisena osana yrityksen ja työpaikan kaikkea suunnittelua ja johtamista”, toteaa Mika Tynkkynen podcastin alussa.

Marja Kaaren mukaan työturvallisuutta voisi enemminkin tarkastella positiivisen näkökulman kautta. Mitä hyvää siitä seuraa, kun panostetaan turvallisuuteen ja tehdään asioita oikein.

”Kuten Mika totesi, tapaturmien ennaltaehkäiseminen esimerkiksi ei saisi olla erillinen toiminto vaan sen pitäisi olla osa hyvää laadukasta johtamista”, painottaa Marja Kaari.

Työtapaturmat aiheuttavat sekä välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Välittömiä kustannuksia ovat muun muassa vamman hoitamisesta aiheutuvat kulut, joita korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Työtapaturman välillisiä kustannuksia voi syntyä esimerkiksi tuotannon viivästymisistä ja sijaisen palkkaamisesta.

”Vakavasta onnettomuudesta voi aiheutua isokin mainehaitta yritykselle. Välilliset kustannukset ovat usein moninkertaisia verrattuna välittömiin kustannuksiin”, Kaari jatkaa.

Sekä Tynkkynen että Kaari korostavat puheenvuoroissaan sitä, ettei kustannuksia tarkasteltaessa tule kuitenkaan unohtaa työtapaturmista seuraavia inhimillisiä seurauksia ja kärsimyksiä, joita turmaan joutuneille ja heidän läheisillensä aiheutuu. Näitä seurauksia ei euroilla voida mitata.

Ota hetki aikaa ja kuuntele podcastjakso, niin kuulet tarkemmin Tynkkysen ja Kaaren mietteitä aiheesta: Siirry Tutka-aseman podcast-sivulle

Aiheesta aiemmin julkaistua

Julkaisimme viime viikolla työtapaturmien taloudellisista vaikutuksista animaation, joka on tuotettu yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.
Siirry animaation uutiseen ja katso animaatio