Tutka-asemalla keskustellaan vakavista työtapaturmista

Tutka-aseman viimeisessä jaksossa keskustellaan vakavista työtapaturmista ja muun muassa siitä, miten sijoitumme Euroopan tasolla työturvallisuudessa.

Vakavista työtapaturmista Tutka-aseman tällä erää viimeisessä podcastjaksossa keskustelevat TVK:n työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola ja tutkimusyksikön johtaja Mika Tynkkynen.

Suomessa sattuu vuosittain 10-20 työntekijän kuolemaan johtavaa työpaikkatapaturmaa. 

"Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla meillä kuolee 150-200 ihmistä työtapaturmissa, mikä on järkyttävän suuri luku. Jos meillä sattuisi kymmenen vuoden välein yksittäinen onnettomuus, jossa kuolisi yhtä monta ihmistä, niin väittäisin, että aika vakaviin toimenpiteisiin varmasti ryhdyttäisiin kansallisella tasolla", toteaa Tynkkynen. 

Tynkkynen muistuttaa myös, että ammattitauteihin, lähinnä asbestin aiheuttamiin ammattitauteihin, kuolee edelleen lähes sata ihmistä vuodessa Suomessa.

Tutka-aseman logoSuomessa sattuu noin yksi kuolemaan johtanut työpaikkatapaturma vuodessa sataatuhatta työntekijää kohden. Hyvän turvallisuuden kärkimaissa kuten Iso-Britanniassa, Alankomaissa ja Ruotsissa suhdeluku on alle 0,5. Heikoimpi tilaanne taas on esimerkiksi Kyproksella, Italiassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Liettussa, joissa suhdeluku on 3-4 tai jopa yli 4 kuolemantapausta sataatuhatta työntekijää kohden.

TVK:n johdolla työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa on tehty jo 80-luvun puolivälistä lähtien. Yksittäisen vuoden perusteella ei voi muodostaa kuvaa tyypillisestä kuolemaan johtavaan työpaikkatapaturmaan joutuvasta työntekijästä, mutta pidemmän aikavälin tarkastelussa tietyt asiat näyttävät jo toistuvan.

"Tyyppillisesti turman uhrina on ollut kokenut keski-ikäinen mies, joka on töissä korkeariskisellä toimialalla. Hän on työpaikkatapaturmaan joutuessaan työskennellyt yksin tilapäisessä työpisteessä tai tehnyt rutiininomaista työtä. Työhön on liittynyt koneiden käsittelyä, käyttöä tai käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelyä. Työtehtävässä tarvittavissa turvavarusteissa on ollut usein puutteita", kuvaa Veijola tyypillistä työpaikkatapaturman uhria.

Kuuntele aiheesta lisää Tynkkysen ja Veijolan mietteitä Tutka-aseman podcastista.