TVK ennuste: Tänä vuonna sattuu 111 000 työtapaturmaa

Tapaturmavakuutuskeskuksen mediatiedote 28.9.2023

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2023 sattuu 111 000 työtapaturmaa, joista 21 000 on työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien sattumistaajuuden ennustetaan olevan 25,5 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

Ennusteen mukaan työtapaturmia sattuu tänä vuonna noin 1,5 % vähemmän kuin vuonna 2022, jolloin työtapaturmia sattui 112 666.

”Viime vuosien yleinen turbulenssi on näkynyt myös työtapaturmien määrissä.  Koronapandemia ja sitä seuranneet pandemian hallintatoimet sekä materiaali- ja komponenttipula ovat vaikuttaneet tehdyn työn määrään ja työn tekemisen tapoihin, mikä on näkynyt etenkin työpaikkatapaturmien lukumäärän tason selvänä laskuna,” toteaa tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho.

Tapaturmaturmataajuus, joka kuvaa työpaikkatapaturmien sattumistiheyttä, pysyy ennusteen mukaan tänä vuonna viime vuoden tasolla: 25,5 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

”Tapaturmataajuus laskee tyypillisesti talouden laskusuhdanteessa. Alkuvuoden työtapaturmatilastoissa ei näy työtapaturmien määrässä laskua. Työtapaturmaennusteessamme lähdemme siitä, että tuoreissa talousennusteissa näkyvä, tuleva talouden laskusuunta ei näy vielä loppuvuodenkaan työtapaturmien lukumäärässä. Talouden laskusuhdanteen vaikutukset näkyvät mahdollisesti vasta ensi vuoden työtapaturmaluvuissa”, Sysi-Aho jatkaa.

Työmatkatapaturmien määrä vähenee ennusteen mukaan 5,8 % viime vuodesta. Työmatkatapaturmien sattumismäärään vaikuttaa keliolosuhteet ja jalankulkusäät mutta myös etätöinä tehtävä työmäärä.

Työtapaturmaennusteessa yhdistyy alkuvuoden vahinkoilmoitusmäärät ja loppuvuoden estimaatti

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisi ensimmäisen meneillään olevan vuoden työtapaturmakehitystä kuvaavan ennusteen syksyllä 2020. Vuosittain syksyllä julkaistavan ennusteen laskenta perustuu työnantajien vakuutuslaitoksille tekemiin vahinkoilmoituksiin palkansaajille sattuneista työtapaturmista.

Ennustetoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman luotettava arvio kulloinkin kuluvan vuoden työtapaturmamäärän kehityksestä.

Tulevien tilastojulkaisujen aikataulu

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vuoden 2023 lopulliset työtapaturmamäärät ja taajuuden helmikuussa 2024.

Lue tarkemmin ennusteen taustalla olevista muuttujista 28.9.2023 Työtapaturmatiedon julkaisusta.

Palkansaajien työtapaturmat 2013-2022 ja ennuste työtapaturmien määrästä vuonna 2023

Ennusteen mukaan vuonna 2023 palkansaajille sattuu 111 000 työtapaturmaa, joista 21 000 on työmatkatapaturmia. Muutos määrissä on vähäistä edellisestä vuodesta.

Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus 2013-2022 sekä ennuste taajuudesta vuodelle 2023

Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus pysyy ennusteen mukaan vuonna 2023 samalla tasolla, 25,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti, kuin vuonna 2022