Etätyön työtapaturmaturva on toimistotyötä suppeampi

Suomalaisista työikäisistä yli 40 prosenttia on Tilastokeskuksen mukaan ainakin joskus tehnyt etätyötä. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa ei kuitenkaan ole käsitettä etätyö. Sen sijaan laissa on määritelty, että kun työtä tehdään kotona tai määrittelemättömässä paikassa, korvataan vain tapaturmat, jotka sattuvat työnteon yhteydessä.

Niinpä jos etätyöntekijä satuttaa itsensä lounastauolla, kuten leikatessaan leipää tai kompastuessaan portaissa, näitä tapaturmia ei korvata työtapaturmina. Toimistotyössä vastaavat tilanteet sen sijaan kuuluvat korvauksen piiriin.

Oikeuden ratkaisuja etätyön tapaturmista on vielä niukasti, ja työtapaturma- ja ammattitautilain tulkinta on osoittautunut haasteelliseksi. Työnantajien ja työntekijöiden on tärkeää sopia selkeästi etätyön käytännöistä, kuten työskentelypaikasta ja -ajoista, mikä voi helpottaa korvauskysymysten ratkaisemista.

Lue lisää:

Etätyön turva ja korvaaminen