Päivitimme tulorekisterin ammattiluokkien riskiluokitusta

Tulorekisteritietojen ilmoittamista varten aiemmin julkaisemaamme ammattiluokkien riskiluokitusta on nyt toukokuussa päivitetty.

Tapaturmavakuutuskeskus on muodostanut ammattiluokille kolmiportaisen riskiluokituksen: pieni, keskisuuri ja suuri riski. TVK päivitti luokitusta toukokuussa.

Tällä luokituksella autetaan tulorekisteriin palkkatietoja ilmoittavaa tahoa valitsemaan ammattiluokan tilanteissa, joissa tulonsaaja tekee saman verran töitä kahdessa tai useammassa eri ammatissa.

Päivitetty riskiluokitus ja tarkempia ohjeita asiasta löytyy sivulta: Tulorekisterin ammattiluokkien riskiluokitus