Millainen vakuutus täydentämään etätyön tapaturmaturvaa?

Elina Holmas,
3.9.2020 | Blogi

Etätöissä kotona jo kuudetta kuukautta? Oletko etätyöpäivän aikana kotona kompastunut lasten leluihin tai kaatanut kuumaa kahvia päällesi? Oletko kyllästynyt laittamaan ruokaa ja lähtenyt ravintolaan syömään? Oletko vienyt lapsen päiväkotiin tai saattanut ekaluokkalaisen koulutaipaleelle? Oletko tällöin pohtinut, millaisen vakuutusturvan piirissä olet?

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään kotona tehtävässä työssä (etätyössä) sattuvien tapaturmien korvaamisen edellytyksistä. Pakollisesta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan etätyössä sattuvia tapaturmia rajoitetummin kuin varsinaisella työpaikalla sattuneita. Pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei anna turvaa etätyöpäivänä esim. lapsen päiväkotiin tai kouluun viemisen ajalle taikka ruokailu- ja virkistystauoille. Etätyöhön on siksi hyvä hankkia lisäturvaa vapaaehtoisella henkilövakuutuksella.

Markkinoilla on tarjolla erilaisia henkilövakuutuksia eivätkä niiden väliset erot ole kaikista selkeimpiä. ”Ystävän puolesta” päätin ryhtyä tutkimaan, millaisia vakuutuksia ja millaisin vakuutusehdoin on tarjolla. Kävin läpi eri vakuutusyhtiöiden verkkopalveluita ja kahlasin vakuutusehtoja. Rajasin mielenkiintoni puhtaasti tapaturmavakuutuksiin. Tämän työn lopputuloksena suosittelen ystävälleni, että kannattaa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin, jotta vakuutus vastaisi tarvetta ja sitä riskiä, jonka haluaa vakuuttaa.

Millainen vakuutus on kyseessä? 

Vakuutus voi olla vakuutussopimuslain mukainen aito vapaaehtoinen vakuutus esim. ns. yksityistapaturmavakuutus. Vakuutus voi olla myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vapaa-ajan vakuutus, joka täydentää pakollista työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

Vakuutussopimuslain mukaisen vakuutuksen keskeinen sisältö, vakuutusturvan laajuus, korvattavat vakuutustapahtumat ja mahdolliset rajoitukset ilmenevät vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista. Ns. yksityistapaturmavakuutuksia voivat ottaa yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt, seurat, järjestöt.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen keskeinen sisältö, vakuutusturvan laajuus, korvattavat vahinkotapahtumat ja mahdolliset rajoitukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työntekijöilleen ottanut työnantaja voi liittää vakuutukseen tällaisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ottamalla sen omasta vakuutusyhtiöstään. Moni työnantaja onkin jo havainnut tarpeen täydentävälle vakuutusturvalle, sillä TVK:n tilastojen mukaan arviolta n. 0,5 miljoona palkansaajaa on tällaisen työnantajan ottaman vapaa-ajan vakuutuksen piirissä.

Milloin vakuutus on voimassa? 

Vapaaehtoisen vakuutuksen voimassaolon laajuus eri olosuhteissa ilmenee yleensä vakuutuskirjasta. Vakuutus voi olla voimassa esim. ”Suomessa tai kaikkialla maailmassa”.

Vakuutus voi olla ns. täysajan tapaturmavakuutus, jolloin vakuutus kattaa niin työajan kuin vapaa-ajan. Vakuutus voi olla myös suppeampi ja kattaa vain vapaa-ajan.

Vakuutus voi olla myös ns. etätyövakuutus. Etätyövakuutuksen voimassaoloalue ilmenee yleensä vakuutusehdoista ja se voi olla voimassa esim. lasten päiväkotiin vienti- ja hakumatkoilla; etätyöpaikassa ruokailujen aikana; etätyöpaikassa vietettyjen tavanomaisten, työhön liittyvien taukojen aikana; muun kuin etätyöhön liittyvän liikkumisen aikana etätyöpaikan sisätiloissa; välittömillä päivittäisillä työmatkaan rinnastettavilla matkoilla, kun matka tehdään kesken etätyön tai välittömästi etätyön jälkeen.

Miten vapaa-aika on määritelty vakuutuksessa? 

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen vapaa-aika määritellään laissa käänteisesti työajan kautta. Vakuutuksesta korvataan vapaa-ajan tapaturmana vahinkotapahtuma, joka ei ole sattunut 21–25 §:ssä tarkoitetuissa työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa.

Vakuutussopimuslain mukaisissa vapaa-ajan vakuutuksissa vapaa-aika määritellään vakuutusehdoissa. Siitä on voitu todeta esim. seuraavaa: Tapaturma ei ole sattunut vapaa-aikana, jos se on aiheutunut vakuutetun tehdessä sellaista työtä, johon liittyvät tapaturmat voidaan korvata jonkin tapaturmavakuutuslain mukaan; vakuutetun tehdessä työtä ansiotarkoituksessa toisen palveluksessa, ammatinharjoittajana tai itsenäisenä yrittäjänä; muussa vastaavassa toiminnassa. Vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata tapaturmavakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain tai niitä vastaavien muiden lakien tarkoittamia tapaturmia, jotka sattuvat työmatkalla, vakuutetun tehdessä työtä ansiotarkoituksessa tai itsenäisenä yrittäjänä taikka muussa vastaavassa toiminnassa.

Lisätietoja vakuutusehdoista ja niiden tulkinnasta saat omasta vakuutusyhtiöstäsi. Myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) on julkaissut hyödyllisen oppaan Vakuuta viisaasti -itsesikin. Lisätietoa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vapaa-ajan vakuutuksesta löydät kotisivuiltamme Vapaa-ajan vakuutus. Lue myös aiempi blogini, jossa vertailin pakollista työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta sekä vapaaehtoista yksityistapaturmavakuutusta.

Työnantajani on vakuuttanut minut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vapaa-ajan vakuutuksella. Etätyöturvani on siis paras mahdollinen, koska vakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat kattavat ja laajat ilman euro- tai aikamääräisiä rajoja. Voin siis turvallisin mielin siirtyä vertailemaan markkinoilla tarjolla olevia sisustukseen sopivia sähkötyöpöytiä. Työergonomiassani on vielä parannettavaa.

Lyhyesti kirjoittajasta

Elina Holmas, juristi, ajatusjohtaja, yhteyspäällikkö, verkostovastaava

Työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmän kokenut juridiikan asiantuntija ja vaikuttaja. Kirjoittaa vakuuttamisvelvollisuudesta, tulevaisuuden työelämästä, yrittäjistä, etätyöstä. Tiedon jakaminen sekä ymmärryksen ja luottamuksen lisääminen innostavat bloggaamaan.

On kiinnostunut uusista ilmiöistä ja mahdollisuuksista. Tuulettaa ajatuksia liikkumalla koiran kanssa luonnossa. 

+358 40 922 5541
elina.holmas@tvk.fi
linkedin.com/in/elinaholmas