Kuva -

TVK:n tietopalvelu

Tapaturmavakuutuskeskus on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilastojen pitäjä. TVK tuottaa työtapaturmatilastoista analyysejä ja julkaisuja, jotka julkaistaan TVK:n kotisivuilla tässä osiossa (Tietopalvelu ja julkaisut)

TVK tekee myös työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa. Tutkintaan otetuista työpaikkatapaturmista julkaistaan tutkintaraportit, jotka löytyvät TOTTI-järjestelmästä: totti.tvk.fi

TVK ylläpitää myös työpaikkakuolemat.fi-sivustoa, jossa kerrotaan TVK:n tietoon tulleista vakavaan vammautumiseen ja kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Raportissa käsitellään tapahtuman kulku ja tapaturmaan johtaneet tekijät, sekä annetaan torjuntatoimenpiteitä vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

www.työpaikkakuolemat.fi

2.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Työelämätieto

Työelämätieto on uusi palvelu, joka lisää suomalaisen työelämätiedon saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
Palvelu koostaa eri lähteistä ajantasaisen työelämän tilannekuvan avoimesti kaikkien saataville. Palvelu löytyy osoitteesta www.työelämätieto.fi

;